Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelska: A1

Engelska: A1

Last update 

Engelska - A1!

Items (344)

 • be

  vara

 • and

  och

 • have

  ha

 • he

  han

 • for

  för

 • they

  de

 • not

  inte

 • we

  vi

 • on

 • with

  med

 • I

  jag

 • do

  göra eller hjälpverb

 • as

  som

 • she

  hon

 • but

  men

 • from

  från

 • will

  ska

 • or

  eller

 • say

  säga

 • so

 • if

  om

 • one

  en

 • would

  skulle

 • there

  där

 • more

  mer

 • get

 • like

  gilla

 • when

  när

 • time

  tid

 • see

  se

 • what

  vad

 • up

  upp

 • other

  annan

 • out

  ut

 • good

  bra

 • year

  år

 • take

  ta

 • no

  nej

 • very

  väldigt

 • come

  komma

 • use

  använda

 • than

  än

 • now

  nu

 • also

  också

 • only

  bara

 • look

  titta

 • give

  ge

 • first

  först

 • new

  ny

 • after

  efter

 • day

  dag

 • thing

  sak

 • should

  borde

 • need

  behöva

 • much

  mycket

 • right

  rätt

 • how

  hur

 • here

  här

 • many

  många

 • last

  sista

 • child

  barn

 • tell

  berätta

 • through

  genom

 • down

  ner

 • show

  visa

 • life

  liv

 • man

  man

 • place

  plats

 • long

  lång

 • between

  mellan

 • feel

  känna

 • still

  fortfarande

 • problem

  problem

 • write

  skriva

 • same

  samma

 • try

  försöka

 • leave

  lämna

 • both

  båda

 • own

  egen

 • part

  del

 • little

  lite

 • help

  hjälpa

 • ask

  fråga

 • talk

  prata

 • something

  något

 • become

  bli

 • interest

  intresse

 • country

  land

 • old

  gammal

 • each

  varje

 • school

  skola

 • late

  sen

 • high

  hög

 • off

  av

 • why

  varför

 • while

  medan

 • world

  värld

 • week

  vecka

 • must

  måste

 • never

  aldrig

 • house

  hus

 • report

  rapport

 • group

  grupp

 • woman

  kvinna

 • around

  omkring

 • book

  bok

 • family

  familj

 • seem

  verka

 • again

  igen

 • keep

  behålla

 • hear

  höra

 • system

  system

 • every

  varje

 • question

  fråga

 • always

  alltid

 • big

  stor

 • set

  sätta

 • small

  liten

 • study

  studera

 • follow

  följa

 • begin

  börja

 • important

  viktig

 • run

  springa

 • under

  under

 • bring

  ta med

 • hand

  hand

 • money

  pengar

 • area

  område

 • name

  namn

 • read

  läsa

 • friend

  vän

 • month

  månad

 • large

  stor

 • without

  utan

 • information

  information

 • government

  regering

 • word

  ord

 • market

  marknad

 • pay

  betala

 • build

  bygga

 • hold

  hålla

 • against

  mot

 • believe

  tro

 • second

  sekund

 • yes

  ja

 • increase

  öka

 • result

  resultat

 • away

  iväg

 • example

  exempel

 • happen

  hända

 • offer

  erbjuda

 • young

  ung

 • program

  program

 • lead

  leda

 • buy

  köpa

 • understand

  förstå

 • thank

  tacka

 • far

  långt bort

 • today

  idag

 • hour

  timma

 • face

  ansikte

 • idea

  idé

 • cost

  kosta

 • room

  rum

 • until

  tills

 • reason

  anledning

 • form

  form

 • head

  huvud

 • car

  bil

 • learn

  lära sig

 • level

  nivå

 • person

  person

 • once

  en gång

 • member

  medlem

 • enough

  tillräckligt

 • bad

  dålig

 • city

  stad

 • night

  natt

 • whether

  huruvida

 • side

  sida

 • quite

  ganska

 • although

  fastän

 • sure

  säker

 • age

  ålder

 • low

  låg

 • often

  ofta

 • train

  tåg

 • possible

  möjlig

 • rather

  ganska

 • together

  tillsammans

 • price

  pris

 • parent

  förälder

 • party

  parti

 • control

  kontrollera

 • already

  redan

 • product

  produkt

 • lose

  förlora

 • story

  berättelse

 • almost

  nästan

 • continue

  fortsätta

 • stand

  stå

 • whole

  hela

 • expect

  förvänta sig

 • effect

  effekt

 • allow

  tillåta

 • soon

  snart

 • watch

  titta på

 • probably

  troligen

 • suggest

  föreslå

 • visit

  besöka

 • grow

  växa

 • nothing

  ingenting

 • return

  återvända

 • mother

  mamma

 • walk

 • value

  värde

 • office

  kontor

 • stay

  stanna

 • stop

  stanna

 • several

  flera

 • light

  ljus

 • develop

  utveckla

 • remember

  komma ihåg

 • bit

  bit

 • share

  dela

 • real

  verklig

 • answer

  svara

 • sit

  sitta

 • figure

  siffra

 • letter

  bokstav

 • decide

  bestämma

 • language

  språk

 • subject

  ämne

 • class

  klass

 • development

  utveckling

 • town

  stad

 • half

  halv

 • minute

  minut

 • food

  mat

 • break

  ta sönder

 • future

  framtid

 • either

  antingen

 • per

  per

 • top

  topp

 • among

  bland

 • win

  vinna

 • color

  färg

 • reach

 • social

  social

 • period

  period

 • note

  notera

 • history

  historia

 • create

  skapa

 • drive

  köra

 • along

  utmed

 • eye

  öga

 • music

  musik

 • game

  spela

 • political

  politisk

 • receive

  ta emot

 • moment

  ögonblick

 • sale

  rea

 • further

  längre

 • body

  kropp

 • require

  kräva

 • wait

  vänta

 • toward

  mot

 • team

  lag

 • easy

  lätt

 • individual

  individuell

 • full

  full

 • black

  svart

 • sense

  känsla

 • perhaps

  kanske

 • add

  lägga till

 • pass

  passera

 • sell

  sälja

 • short

  kort

 • agree

  hålla med

 • law

  lag

 • everything

  allting

 • research

  forskning

 • cover

  täcka

 • paper

  papper

 • position

  position

 • near

  nära

 • human

  mänsklig

 • computer

  dator

 • situation

  situation

 • staff

  personal

 • activity

  aktivitet

 • film

  film

 • morning

  morgon

 • war

  krig

 • shop

  affär

 • major

  stor

 • someone

  någon

 • above

  ovanför

 • event

  händelse

 • special

  speciell

 • sometimes

  ibland

 • carry

  bära

 • choose

  välja

 • father

  pappa

 • decision

  val

 • table

  bord

 • forward

  framåt

 • main

  huvudsaklig

 • die

 • describe

  beskriva

 • himself

  sig själv

 • available

  tillgänglig

 • especially

  speciellt

 • strong

  stark

 • rise

  stiga upp

 • girl

  flicka

 • maybe

  kanske

 • community

  samhälle

 • particular

  särskild

 • role

  roll

 • difficult

  svår

 • detail

  detalj

 • difference

  skillnad

 • action

  handling

 • health

  hälsa

 • eat

  äta

 • step

  steg

 • true

  sann

 • phone

  telefon

 • themselves

  sig själva

 • draw

  rita

 • white

  vit

 • practice

  öva

 • model

  modell

 • customer

  kund

 • front

  framsida

 • explain

  förklara

 • door

  dörr

 • outside

  utsida

 • behind

  bakom

 • economic

  ekonomisk

 • approach

  närma sig

 • teacher

  lärare

 • charge

  ladda