Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Adrian's Personal Polish Vocab List

Adrian's Personal Polish Vocab List

Last update 

feel free to use

Items (180)

 • awansować

  to advance

 • cofać

  to withdraw

 • chronić

  to protect

 • dzielić

  to divide

 • golić się

  to shave

 • kłaniać się

  to greet

 • kwitnąć

  to blossom

 • lądować

  to land

 • lekceważyć

  to disregard

 • obiecywać

  to promise

 • podróżować

  to travel

 • narzekać

  to complain

 • kaszleć

  to cough

 • łamać

  to break

 • odwoływać

  to cancel

 • rysować

  to draw

 • wyjaśniać

  to explain

 • reperować

  to repair

 • ranić

  to hurt

 • literować

  to spell

 • dmuchać

  to blow

 • oddychać

  to breathe

 • walczyć

  to fight

 • wypędzać

  to expel

 • rąbać

  to chop

 • za granicą

  abroad

 • zachód

  West

 • północ

  North

 • wschód

  East

 • południe

  South

 • dworzec

  station

 • podróż

  journey

 • wyspa

  island

 • przyszłość

  future

 • sławny

  famous

 • taksówka

  taxi

 • obcy

  foreign

 • relaks

  relaxation

 • wybrzeże

  seashore

 • statek

  ship

 • poniedziałek

  monday

 • wtorek

  tuesday

 • środa

  wednesday

 • czwartek

  thursday

 • piątek

  friday

 • sobota

  saturday

 • niedziela

  sunday

 • styczeń

  January

 • luty

  February

 • marzec

  march

 • kwiecień

  april

 • maj

  may

 • czerwiec

  june

 • lipiec

  july

 • sierpień

  august

 • wrzesień

  september

 • październik

  october

 • listopad

  november

 • grudzień

  december

 • śpiący

  sleepy

 • często

  often

 • przypuszczać

  assume

 • wybór

  choice

 • ogród

  garten

 • emerytura

  retirement

 • rozmawiać

  to converse

 • według(g)

  according to

 • powyżej

  just above

 • wzrok

  sight

 • soczewki

  contact lenses

 • uprzejmy

  polite

 • średni

  medium

 • szeroki

  wide

 • głęboki

  deep

 • cienki

  thin

 • okrągły

  circular

 • kwadratowy

  square

 • trójkątny

  triangular

 • gorzki

  bitter

 • słony

  salty

 • hałaśliwy

  noisy

 • potężny

  powerful

 • miękki

  soft

 • odważny

  brave

 • zakrzywiony

  curved

 • nierówny

  uneven

 • starożytny

  ancient

 • nowoczesny

  modern

 • świeży

  fresh

 • dobrotliwy

  bland

 • zamiast

  instead

 • pomyłka

  mistake

 • udać

  to pretend

 • pośpiech

  rush

 • tytuł

  title

 • doskonalenie

  improvement

 • ogromny

  huge

 • polegać

  to rely

 • ostrożny

  careful

 • rozpaczanie

  despair

 • istnieć

  to exist

 • byk

  bull

 • nieszczęśliwy

  unhappy

 • błagać

  to beg

 • wlasciwie

  actually

 • powaznie

  seriously

 • fantazyjny

  fancy

 • przekazać

  to transfer

 • żałować

  to regret

 • świętować

  to celebrate

 • zdołać

  to mange (to do something)

 • tura

  round

 • przyjąć

  to accept

 • władca

  leader

 • usunąć

  to remove

 • wyczuwać

  to detect

 • kaplica

  chapel

 • badania

  research

 • okrutny

  cruel

 • przetrwać

  to survive

 • jednostka

  unit

 • odkryć

  to discover

 • pustynia

  desert

 • żelazo

  iron

 • równiny

  plains

 • należeć

  to belong (to)

 • wróg

  enemy

 • również

  also

 • bydło

  cattle

 • czuwać

  to guard

 • zgadnąć

  to guess

 • odbyć się

  to take place

 • rozwiązać

  to solve

 • mijać

  to pass (time)

 • cierpieć

  to suffer

 • odmawiać

  to refuse

 • komponować

  to compose

 • dostosować się

  to conform

 • maszerować

  to march

 • przekonywać

  to convince

 • świecić

  to shine

 • dziwić się

  to wonder

 • twierdzić

  to claim

 • wykonać

  to perform (a task)

 • uzupełnić

  to fill in (answers)

 • wrażenie

  impression

 • bunt

  rebellion

 • odnosić się

  to cocern

 • zamordować

  to assassinate

 • płynąć

  to flow

 • w ogóle

  in general

 • wyobrazić sobie

  to imgaine

 • współczuć

  to sympathize

 • wynik

  the result

 • plotkować

  to gossip

 • serio

  seriously

 • najpierw

  first

 • niemy

  speechless

 • kłamać

  to lie

 • zaskoczyć

  to suprise

 • przekraczać

  to exceed, cross

 • niepodległość

  independence

 • wyrazić

  to express

 • pojawić się

  to occur

 • wykorzystywać

  to use

 • narodowy

  national

 • ze względu na

  considering

 • wybrany

  selected

 • pomimo (genitive)

  despite

 • przeciwko (dative)

  against

 • wybuchnąć

  to errupt

 • z powodu

  due to

 • wówczas

  at the time

 • pomiędzy (instrumental)

  between

 • zbrodnia

  crime

 • najechać

  to invade

 • zbiór

  collection

 • zazwyczaj

  normally

 • cel

  goal

 • rozczarować

  to disappoint