Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Chichewa for Malawi

Chichewa for Malawi

Last update 

Chichewa for Malawi.

Items (72)

 • Eee!

  Yes

 • Ayi!

  No

 • Chifukwa?

  Why?

 • Muyende bwino

  Bye

 • Madzi

  Water

 • Njinga

  Bicycle

 • Basi

  Bus

 • Galimoto

  Car

 • Nyumba

  Haus

 • Machesi

  Matches

 • Sopo

  Soap

 • Sipuni

  Spoon

 • Mkuku

  Chicken

 • Yao

  Muslim

 • Katofeni

  Potatoes

 • Kumazele

  Left

 • Kumanja

  Right

 • Myendo

  Feet

 • Mwendo

  Foot

 • Zanja

  Arm

 • Manja

  Arms

 • Mutu

  Head

 • Mlomo

  Mouth

 • Diso

  Eye

 • Maso

  Eyes

 • Sisi

  Haare

 • Ndevu

  Beard

 • Mandevu

  Hair+Beard

 • Ndi gula.

  I will buy.

 • Mukupita kuti?

  Where are you going?

 • Ndikupita ku (...)!

  I'm going to (...)!

 • Ku (...) ndi kuti?

  Asking for direction.

 • Bwera kuno!

  Come here.

 • Ndadwale

  I'm sick.

 • Ndili ndi njala.

  I'm hungry.

 • Ndi kufuna ndidye chakudya.

  I want to eat food.

 • Ndi kufuna (...)

  I want/need (...).

 • Ndakhuta.

  I'm full.

 • (...) uyu ni zingati?

  Hoch much is (...)?

 • Ndi kudya chakudya chabwino.

  I'm eating good food.

 • Dzina langa ndine (...).

  My name is (...).

 • Ndima chokera ku Germany.

  I'm frome Germany.

 • Ndili ndi zaka (...).

  I'm (...) years old.

 • Zikomo.

  Thank you/You're welcome/Excuse me.

 • Thalauza

  Trousers

 • Shati

  Shirt

 • Lamba

  Belt

 • Nsapato

  Shoes

 • Diresi

  Dress

 • Chipewa

  Hat

 • Siketi

  Skirt

 • Wachi

  Watch

 • Swetara

  Pullover

 • Kahudula

  Shorts

 • Nsalu

  Fabric

 • Telala

  Tailor

 • Magalasi

  Glasses

 • Tambulasi

  Tumbler/Glass

 • Thebulo

  Table

 • Mpando

  Chair

 • Bedi

  Bed

 • Mowa

  Beer

 • Nyanja

  Lake

 • Site

  City

 • Bwalo la ndege

  Airport

 • Ndege

  Airplane

 • Bwalo

  "Port"

 • Mtendere

  Peace

 • Sitima

  Ship

 • Tiyi

  Tea

 • Khofi

  Coffee

 • Pepala

  Paper