Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Last update 

English

 • image description
  5downloads
 • image description
  2492puzzles solved
 • INSTALL

Items (88)

 • Beat one’s self up

  Tự trách mình

 • Break down

  Bị hư

 • Break in

  Đột nhập vào

 • Break up with s.o

  Chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

 • Bring s.th up

  Đề cập chuyện gì đó

 • Bring s.o up

  Nuôi nấng (con cái)

 • Brush up on st

  Ôn lại chuyện gì

 • Call for st

  Cần cái gì đó

 • Call for sb

  Yêu cầu gặp ai đó

 • Carry out

  Thực hiện (kế hoạch)

 • Catch up with sb

  Theo kịp ai đó

 • Check in

  Làm thủ tục vào khách sạn

 • Check out

  Làm thủ tục ra khách sạn

 • Check st out

  Tìm hiểu, khám phá cái gì đó

 • Clean st up

  Lau chùi

 • Come across as

  Có vẻ (chủ ngữ là người)

 • Come off

  Tróc ra, sút ra

 • Come up against s.th

  Đối mặt với cái gì đó

 • Come up with

  Nghĩ ra

 • Cook up a story

  Bịa đặt ra 1 câu chuyện

 • Cool down

  Làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại

 • Count on sb

  Tin cậy vào người nào đó

 • Cut down on st

  Cắt giảm cái gì đó

 • Cut off

  Cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính

 • Do away with st

  Bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó

 • Do without st

  Chấp nhận không có cái gì đó

 • Dress up

  Ăn mặc đẹp

 • Drop by

  Ghé qua

 • Drop sb off

  Thả ai đó xuống xe

 • End up = wind up

  Có kết cục

 • Figure out

  Suy ra

 • Find out

  Tìm ra

 • Get along with sb

  Hợp với ai

 • Get in

  Đi vào

 • Get off

  Xuống xe

 • Get on with sb

  Hòa hợp, thuận với ai

 • Get out

  Cút ra ngoài

 • Give up st

  Từ bỏ cái gì đó

 • Go around

  Đi vòng vòng

 • Go down

  Giảm, đi xuống

 • Go off

  nổ (súng, bom), reo (chuông)

 • Go on

  Tiếp tục

 • Go up

  Tăng, đi lên

 • Help s.o out

  Giúp đỡ ai đó

 • Hold on

  Đợi tí

 • Keep on doing st

  Tiếp tục làm gì đó

 • Keep up st

  Tiếp tục phát huy

 • Let s.o down

  Làm ai đó thất vọng

 • Look at st

  Nhìn cái gì đó

 • Look down on sb

  Khinh thường ai đó

 • Look for sb/st

  Tìm kiếm ai đó/ cái gì đó

 • Look forward to st/doing st

  Mong mỏi

 • Look into st

  Nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó

 • Look st up

  Tra nghĩa của từ gì đó

 • Look up to sb

  Kính trọng, ngưỡng mộ ai đó

 • Make st up

  Chế ra, bịa đặt ra cái gì đó

 • Make up one’s mind

  Quyết đinh

 • Move on to st

  Chuyển tiếp sang cái gì đó

 • Pick sb up

  Đón ai đó

 • Pick st up

  Lượm cái gì đó lên

 • Put sb down

  Hạ thấp ai đó

 • Put sb off

  Làm ai đó mất hứng, không vui

 • Put st off

  Trì hoãn việc gì đó

 • Put st on

  Mặc cái gì vào

 • Put st away

  Cất cái gì đó đi

 • Put up with sb/ st

  Chịu đựng

 • Run into sb/ st

  Vô tình gặp được

 • Run out of st

  Hết, Cạn kiệt

 • Set sb up

  Gài tội ai đó

 • Set up st

  Thành lập

 • Settle down

  Ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó

 • Show off

  Khoe khoang

 • Show up

  Xuất hiện

 • Slow down

  Chậm lại

 • Speed up

  Tăng tốc

 • Stand for

  Viết tắt cho chữ gì

 • Take st away from sb

  Lấy đi cái gì của ai đó

 • Take off

  Cất cánh/ Trở nên thịnh hành/ Được ưa chuộng

 • Take st off

  Cởi cái gì đó

 • Take up

  Bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)

 • Talk sb in to st

  Dụ ai làm cái gì

 • Tell sb off

  La rầy ai đó

 • Turn around

  Quay đầu lại

 • Turn down

  Đánh trượt thí sinh

 • Warm up

  Khởi động

 • Wear out

  Mòn, làm mòn

 • Work out

  Tập thể dục, có kết quả tốt đẹp

 • Work st out

  Suy ra được cái gì đó