Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
YARGI 2015 - Turcology

YARGI 2015 - Turcology

Last update 

Turcology 2015

Items (118)

 • GT yazılarını ilk çözen ?

  THOMSEN

 • GT ilk yayın yapan?

  RADLOFF

 • Türk lehçebilim kurucusu?

  RADLOFF

 • Uygur harflerini çözdü?

  KARL MÜLLER

 • Altay Teorisine karşı çıkan ilki?

  GERARD CLAUSEN

 • Altay Teorisine karşı çıkan ikinci?

  DOERFER

 • Tatar dilleri denemesi?

  SCHOTT

 • Landaizm, Ze'leşme

  STRAHLENBERG

 • 14 maddeli fark listesi

  WİEDEMANN

 • Altay Dilleri terimini ilk kullandı?

  CASTREN

 • HalT bağımsız dil olduğunu kanıtladı?

  DOERFER

 • Türk Kavmi, Türklerin Yurdu kimin?

  NEMETH

 • KuB bilim dünyasına ilk tanıtan?

  JAUBERT

 • ET ilk gramer kitabı?

  GABAİN

 • Altun Yaruk bulan kişi?

  MALOV

 • ÇT en büyük uzmanı?

  EACKMANN

 • Merkezi, Kıyı, Standart, değil LS?

  SCHÖNİG

 • OT terimini ilk kullanan?

  BROCKELMANN

 • Türkiye'de en fazla Altayist çalışmaları yapan?

  TALAT TEKİN

 • Orhun yazıtlarını ilk çalışan?

  RRA

 • Tur Uygur metinleri ilk sözlüğü?

  CAFEROĞLU

 • DLT ilk çalışma ?

  Klisli Rıfat

 • KUB en kapsamlı temel çalışma?

  RRA

 • Türkçe Sümerce 169 ortak ?

  OSMAN NEDİM TUNA

 • AtaHak Türkiyede tanıtan?

  Türkçü Necip

 • İlk gramer kitabı yazarı?

  Bergamalı Kadri

 • Codex Türkiye'de ilk çalışan?

  CAFEROĞLU

 • Türk Dili Tarihi kimin?

  ERCİLASUN

 • Tur Türk Dil Tarihi ilk kitabı kim yazdı?

  CAFEROĞLU

 • UT dönemi 8yy ilk şairimiz?

  APRINÇOR

 • Mahperi Kadın kahraman

  Kirmanşah

 • Ali izzet özkan kaç yy

  20

 • simbat kahraman

  battalname

 • Cevri çelebi divan, halk hangisi?

  divan ede

 • yirmi AzT de nasıldır?

  iyirmi

 • Miser, Sibirya, Kazan ağızları?

  TaT

 • Mehrabdan Çayan

  Abdullah Kadiri

 • Abid Ketman

  Abdullah Kadiri

 • erzurumlu emrah kaç yy

  19

 • ercişli emrah kaç yy

  17

 • aşık veysel kaç yy

  20

 • sahipkıran kahramanı

  hamzaname

 • gülperi kahramanı

  şah ismail

 • mani divandaki karşılığı

  tuyuğ

 • aaxa örgüsü divan şekli

  rubai

 • latifşah, salman bey, sevdekar eserleri

  aşık şenlik

 • 17yy, mevlevi şair, hattatlığı ünlü, divan sanatçısı

  Cevri

 • ET ilk gramer kitabı?

  Gabain

 • Orta oyunu alan ne denir?

  palanga

 • 11-13yy arası Türk bizans mücadalesi hangi destan

  Danişmentname

 • dörtlükteki son dize sonraki dörtliğün başıdır hangi koşma?

  Zincirleme Koşma

 • Altınorda kahramanı

  Edige Destanı

 • Deyişler, sazımdan sesler kimin?

  Aşık Veysel

 • Hicrani kaç yy

  20

 • Bozlak Uzun Hava Hoyrat türleri?

  Türkü Ezgileri

 • Şathiyeleriyle ünlü, dini ladini ?

  Kaygusuz Abdal

 • ilk hece 7'den az hangi mani?

  Kesik mani

 • 4. ve 1. tekrar eden koşma?

  Zincirleme koşma

 • tamamı cinaslı koşma?

  tecnis koşma

 • Feraiz kitabı üzerinden olga-bolga analizi yapan kim?

  Şinasi Tekin

 • EAT müstakil ek olmayan zaman eki

  Şimz.

 • Anonim, Uygur harfli, Çihil hadis hangi eser?

  Miraçname

 • Fecri Ati adı kim tarafından konuldu?

  Faik Ali

 • Tatar bağımsızlığı kendini adadı

  Ayaz İshaki

 • Çağdaş Tatar sanatçısı

  Abdullah Tukay

 • History of Turkic

  Lars Johanson

 • Grammar Of Old Turkic

  Marcel Erdal

 • Tatar bağımsızlığı kendini adadı

  Ayaz İshaki

 • Çağdaş Tatar sanatçısı

  Abdullah Tukay

 • History of Turkic

  Lars Johanson

 • Grammar Of Old Turkic

  Marcel Erdal

 • Müşahedat romanına cevap olarak yazılan eser?

  Muhadarat

 • SF hayattan en son ayrılan üyesi?

  Hüseyin Siret

 • Muinül Mürid

  Şeyh Şerif Hoca

 • Türk İslam ede ilk kadın romancısı ?

  Fatma Aliye

 • İlk türkçe siyer yazarı?

  Kadı Darir

 • Dünya ede çağdaş modernist roman geleniğini başlatan kimdir?

  James Joyce

 • Türk ede çağdaş modernist roman geleniğini başlatan kimdir?

  Halit Ziya

 • İlk natüralist roman ?

  Müşahedat

 • Muinül Mürid

  Şeyh Şerif Hoca

 • Türk İslam ede ilk kadın romancısı ?

  Fatma Aliye

 • 1930lu yıllar Uygur Türklerinin önderi?

  İsa Yusuf ALPTEKİN

 • YUT hangi vokal bulunmaz? Hangi ekler tek tiptir?

  ı vokali yok. ÇE LAR ekleri

 • AzT hangi sanatçı latin harflerini savunmuştur?

  Ahundzade

 • Müşkülpesent a?

  Titiz

 • It is just matter of time man.

  It is just matter of time man.

 • mufa'ale(t) bab?

  mezidünfih

 • mücessem vezin?

  mufa''al

 • En sert doğal madde

  Elmas

 • HBV Akşemseddin E. Rumi Yazıcızade Mehmet yy?

  15

 • Cinayetler kitabı - Damla Damla k?

  İsmet Özel- REÜ

 • Vezir Tonyukuk yazıtını kim buldu?

  Klementz

 • ریندن

  rindan

 • ریزان

  rizan

 • Phonology

  Sesbilgisi

 • Morphology

  Biçimbilgisi

 • Syntax

  Sözdizimi

 • AŞN gençlik dönemi şiirlerini kapsayan divanı ?

  Nevadirü'ş-Şebab

 • Türk Devletleri bağımsızlık sıralaması?

  Az - Kır - Öz - Tüt - Kaz

 • 30 Agu , 31 Agu , 1 Eylül , 27 Ekim , 16 Ara Bağımsızlık tarihleri olan devletler ?

  Az - Kır - Öz - Tüt - Kaz

 • Az bağımsızlık tanınan tarih ? Diğerleri bağımsızlık tanınan tarih ?

  30 Agu

 • 1. Mühür gözlüm, Dağlarda Muradın Alsın eserler kimin?

  Şeref Taşlıova

 • Avşar Elleri adlı eser kimin ?

  - Dadaloğlu

 • Kızıroğlu adlı türküyü ülkemize tanıtan sanatçı kim ? H+w+ g2g.8.4

  - Murat Çobanoğlu

 • 2. İnsanın bütün gelişim evreleri tasavvufi bakış açısıyla anlatıldığı eserlerdir ? w+ G1g.4

  Vücutname

 • Aşık ede Son dörtlükte mahlası kullanmasına ne denir? w+ G1g.4

  Tekellüm - tapşırma

 • 4. İrfan sofraları adlı eseri yazan tekke şairi kimdir? w+

  Niyazi Mısri

 • 5. Pir sultan abdal Muhibbi ye karşı kimi destekledi? w+

  Şah Tahmas

 • 6. Genç Osman Destanını yazan asker şair? w+

  Kayıkçı Kul Mustafa

 • 7. Halk edebiyatında atışmaya ne denir? Mahlas kullanmaya ne denir? w+

  Tekellüm - tapşırma

 • 8. YERGİ ve taşlama alanında nefi den sonra gelir? - Deccal eseri? H+w+ g15

  Eşref – Eşref

 • 9. Saliklere tarikat kuralları adabını öğretmek için yazılır? - Tarikat geleneği adabı anlatılır.?

  Nutuk – Tarikatname

 • 10. Lehistan seferi öncesi orduya moral veren? -  Rus istilasını ünlü koşmasıyla anlattı?

  Niyazi Mısrı - Bayburtlu Zihni

 • 11. Dünya hayatının son bulduğu ölenlerin dirildiği zamanı anlatan tasavvufi eserlere ne denir ? w+

  Kıyametname

 • 12. +--- / +--- / +-- 11li hangi vezin? H+w+

  Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün

 • 13. Niyazi Mısrı, Bayburtlu Zihni yylar? - savaşlardaki durumları? w+

  17,18 - Lehistan seferi ordu morali yükselt , Rus istilasını ünlü koşmasıyla anlattı

 • 14. Bayburtlu Zihni yy? Aşık Deruni yy? Aşık Tahiri yy? w+

  18 -18 – 19

 • 15. Asıl adı mehmet, Kırım hanı selim giray ile yakınlık, 16. Aşık ömer gibi Okumuş Ozan, Hece-Aruz ? w+

  Gevheri