Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威语 中级 (11/12)

挪威语 中级 (11/12)

Last update 

从文化到科学 - 阅读并理解文章

Items (40)

 • tilsette

  添加

 • håndtere

  对待

 • redde

 • skilt

  记号

 • prosjekt

  计画

 • bokstav

  字母

 • oppførsel

  行为

 • forsvar

  防御

 • fase

  阶段

 • karriere

  职业

 • status

  状态

 • grunn

  浅的

 • dyp

  深的

 • sjenerøs

  慷慨的

 • sikker

  安全的

 • lys

  明亮的

 • mørk

  黑暗的

 • i live

  活着的

 • skarp

  锋利的

 • sjelden

  稀有的

 • lyst

  鲜明的

 • avgjørende

  決定性的

 • gravid

  怀孕的

 • høy

  高大的

 • bølge

  波浪

 • maner

  举止

 • drap

  谋杀

 • moral

  道德的

 • rettferdighet

  正义

 • konge

  国王

 • revolusjon

  革命

 • forelesning

  授课

 • lån

  贷款

 • kontrakt

  合約

 • profitt

  利润

 • humør

  心情

 • stolt

  自豪的

 • modell

  模型

 • prosess

  过程

 • funksjon

  函数