Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Traditionell kinesiska B1 (11/12)

Traditionell kinesiska B1 (11/12)

Last update 

Från tempel till experiment - läs och förstå texter!

Items (40)

 • 添加

  lägga till

 • 对待

  behandla

 • rädda

 • 记号

  skylt

 • 计画

  projekt

 • 字母

  bokstav

 • 行为

  beteende

 • 防御

  försvar

 • 阶段

  fas

 • 职业

  karriär

 • 状态

  status

 • 浅的

  ytlig

 • 深的

  djup

 • 慷慨的

  generös

 • 安全的

  trygg

 • 明亮的

  ljus

 • 黑暗的

  mörk

 • 活着的

  levande

 • 锋利的

  vass

 • 稀有的

  sällsynt

 • 鲜明的

  lysande

 • 決定性的

  avgörande

 • 怀孕的

  gravid

 • 高大的

  lång

 • 波浪

  våg

 • 举止

  uppförande

 • 谋杀

  mord

 • 道德的

  moral

 • 正义

  rättvisa

 • 国王

  kung

 • 革命

  revolution

 • 授课

  föreläsning

 • 贷款

  lån

 • 合約

  kontrakt

 • 利润

  vinst

 • 心情

  humör

 • 自豪的

  stolt

 • 模型

  modell

 • 过程

  process

 • 函数

  funktion