Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
瑞典语 - 商务字会 (1/12)

瑞典语 - 商务字会 (1/12)

Last update 

高阶的商业词汇

Items (37)

 • företag

  公司

 • konsument

  顾客

 • översikt

  概要

 • samarbete

  合作

 • pengar

 • försäljning

  销售

 • sälja

 • vinna

 • förbättra

  改善

 • marknadsföring

  行销学

 • industri

  产业

 • partner

  伙伴

 • internationell

  国际性的

 • schema

  行程

 • öka

  增加

 • upphovsrätt

  版权

 • direktör

  执行长

 • skicka

 • effektiv

  效率高的

 • personalavdelning

  人事部门

 • rekryterare

  为公司物色人才的人

 • organisation

  机构

 • kvalitetssäkring

  品质保证

 • kredit

  信用

 • årsredovisning

  年度报表

 • utveckla

  发展

 • kontorsbås

  小隔间

 • överhuvud

  主席

 • broschyr

  印刷品

 • förman

  主管

 • utforska

  探索

 • mötesbokning

  (尤指正式的)約会

 • påskynda

  促进

 • prestationsförmåga

  成果

 • avkastningen på eget kapital

  股东权益报酬率

 • uppgift

  任务

 • föräldraledighet

  产假