Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威語 - 商業 (2/12)

挪威語 - 商業 (2/12)

Last update 

高階的商業詞彙

Items (37)

 • regning

  帳單

 • kvintessens

  典型的

 • avtale

  交易

 • kvote

  配額

 • kontrakt

  合約

 • varehus

  儲藏室

 • finans

  金融

 • unike salgsargumenter

  獨特的銷售主張

 • tjeneste

  服務

 • priselastisitet

  價格彈性

 • klient

  顧客

 • attestere

  對...公證

 • kollega

  同事

 • analytiker

  分析者

 • teknologi

  科技

 • vikar

  臨時雇員

 • utfordring

  挑戰

 • reklame

  廣告

 • daglig leder

  主管

 • kapital

  資本

 • avdeling

  部門

 • økonomi

  經濟

 • jobb

  工作

 • kjøpe

 • fabrikk

  工廠

 • lage

  製造

 • betale

  付款

 • pris

  價錢

 • Så snart som mulig

  越快越好

 • produkt

  產品

 • arbeidsgiver

  雇主

 • klient

  顧客

 • skatt

 • kostnad

  成本

 • aksje

  股票

 • marked

  市場

 • organisere

  安排