Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Tradisjonell kinesisk - Forretning (2/12)

Tradisjonell kinesisk - Forretning (2/12)

Last update 

Bedre dine profesjonelle språkkunskaper

Items (37)

 • 帐单

  regning

 • 典型的

  kvintessens

 • 交易

  avtale

 • 配额

  kvote

 • 合約

  kontrakt

 • 储藏室

  varehus

 • 金融

  finans

 • 独特的销售主张

  unike salgsargumenter

 • 服务

  tjeneste

 • 价格弹性

  priselastisitet

 • 顾客

  klient

 • 对...公证

  attestere

 • 同事

  kollega

 • 分析者

  analytiker

 • 科技

  teknologi

 • 临时雇员

  vikar

 • 挑战

  utfordring

 • 广告

  reklame

 • 主管

  daglig leder

 • 资本

  kapital

 • 部门

  avdeling

 • 经济

  økonomi

 • 工作

  jobb

 • kjøpe

 • 工厂

  fabrikk

 • 制造

  lage

 • 付款

  betale

 • 价钱

  pris

 • 越快越好

  Så snart som mulig

 • 产品

  produkt

 • 雇主

  arbeidsgiver

 • 顾客

  klient

 • skatt

 • 成本

  kostnad

 • 股票

  aksje

 • 市场

  marked

 • 安排

  organisere