Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelsk - Forretning (3/12)

Engelsk - Forretning (3/12)

Last update 

Ditt grunnleggende ordforråd på kontoret

Items (37)

 • hire

  ansette

 • install

  installere

 • comparison

  sammenlikning

 • wage

  lønn

 • business trip

  forretningsreise

 • diagram

  diagram

 • sign

  signere

 • spreadsheet

  regneark

 • in-house

  intern

 • logistics

  logistikk

 • mission statement

  formålsparagraf

 • promotion

  forfremming

 • property

  eiendom

 • competent

  kompetent

 • payroll

  lønningsliste

 • strategy

  strategi

 • practical

  praktisk

 • pension

  pansjon

 • sick pay

  sykepenger

 • career

  karriere

 • notice

  oppsigelse

 • behavior

  oppførsel

 • distinguish

  skille seg ut

 • approximate

  anslå

 • refund

  refusjon

 • suggestion

  forslag

 • subordinate

  underordnet

 • employee

  arbeidstaker

 • forecast

  prognose

 • measure

  måle

 • business model

  forretningsmodell

 • inform

  informere

 • consultant

  konsulent

 • cancel

  avlyse

 • prospect

  prospekt

 • ambition

  ambisjon

 • sign off

  godkjenne