Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威语 - 商务字会 (3/12)

挪威语 - 商务字会 (3/12)

Last update 

基本的办公室词汇

Items (37)

 • ansette

  雇用

 • installere

  安装

 • sammenlikning

  比较

 • lønn

  薪水

 • forretningsreise

  出差

 • diagram

  图表

 • signere

  签名

 • regneark

  电子资料工作表

 • intern

  內部的

 • logistikk

  物流

 • formålsparagraf

  宗旨

 • forfremming

  晋升

 • eiendom

  资产

 • kompetent

  能干的

 • lønningsliste

  薪水帐冊

 • strategi

  策略

 • praktisk

  实践的

 • pansjon

  退休金

 • sykepenger

  病假工资

 • karriere

  职业

 • oppsigelse

  辞职信

 • oppførsel

  行为

 • skille seg ut

  区別

 • anslå

  估计

 • refusjon

  退款

 • forslag

  建议

 • underordnet

  次要的

 • arbeidstaker

  员工

 • prognose

  预报

 • måle

  测量

 • forretningsmodell

  商业模型

 • informere

  告知

 • konsulent

  顾问

 • avlyse

  取消

 • prospekt

  有可能成为顾客的人

 • ambisjon

  抱负

 • godkjenne

  验收