Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Traditionell kinesiska - Affärs (3/12)

Traditionell kinesiska - Affärs (3/12)

Last update 

Grunderna i ditt ordförråd på kontoret

Items (37)

 • 雇用

  anställa

 • 安装

  installera

 • 比较

  jämförelse

 • 薪水

  lön

 • 出差

  affärsresa

 • 图表

  diagram

 • 签名

  skriva under

 • 电子资料工作表

  kalkylblad

 • 內部的

  intern

 • 物流

  logistik

 • 宗旨

  målsättning

 • 晋升

  befordring

 • 资产

  egendom

 • 能干的

  kompetent

 • 薪水帐冊

  avlöningslista

 • 策略

  strategi

 • 实践的

  praktisk

 • 退休金

  pension

 • 病假工资

  sjukpenning

 • 职业

  karriär

 • 辞职信

  varslet

 • 行为

  beteende

 • 区別

  utmärka sig

 • 估计

  uppskatta

 • 退款

  återbetalning

 • 建议

  förslag

 • 次要的

  underordnad

 • 员工

  anställd

 • 预报

  prognos

 • 测量

  mäta

 • 商业模型

  affärsmodell

 • 告知

  informera

 • 顾问

  konsult

 • 取消

  ställa in

 • 有可能成为顾客的人

  potentiell kund

 • 抱负

  ambition

 • 验收

  godkänna