Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Norwegian - Business (4/12)

Norwegian - Business (4/12)

Last update 

The foundations of your office vocabulary

Items (37)

 • fleksibel

  flexible

 • vare

  merchandise

 • love

  promise

 • effektivitet

  efficiency

 • korrespondanse

  correspondence

 • låne bort

  lend

 • nettverk

  network

 • patent

  patent

 • fakse

  fax

 • skylde

  owe

 • bytte

  trade

 • resultat

  result

 • e-post

  email

 • utdannelse

  education

 • forklare

  explain

 • delegere

  delegate

 • aksjonær

  shareholder

 • gjennomsiktighet

  transparency

 • brevhodet

  letterhead

 • produksjon

  manufacturing

 • si opp

  fire

 • kjøpe

  purchase

 • tilbud og etterspørsel

  supply and demand

 • programmerer

  programmer

 • analysere

  analyze

 • formalitet

  formality

 • oppnå

  achieve

 • presentasjon

  presentation

 • styre

  board of directors

 • lag

  team

 • fast pris

  fixed cost

 • gi tillatelse

  authorize

 • media

  media

 • produksjon

  output

 • data

  data

 • intervju

  interview

 • etisk

  ethical