Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Dansk - Forretning (4/12)

Dansk - Forretning (4/12)

Last update 

Nye høyder med forretningsspråk

Items (37)

 • fleksibel

  fleksibel

 • merchandise

  vare

 • love

  love

 • efficiens

  effektivitet

 • korrespondance

  korrespondanse

 • udlåne

  låne bort

 • netværke

  nettverk

 • patent

  patent

 • faxe

  fakse

 • skylde

  skylde

 • bytte

  bytte

 • resultat

  resultat

 • e-mail

  e-post

 • uddannelse

  utdannelse

 • forklare

  forklare

 • uddelegere

  delegere

 • aktionær

  aksjonær

 • gennemsigtighed

  gjennomsiktighet

 • brevpapir

  brevhodet

 • fremstilling

  produksjon

 • fyre

  si opp

 • købe

  kjøpe

 • udbuddet og efterspørgselen

  tilbud og etterspørsel

 • programmør

  programmerer

 • analysere

  analysere

 • formalitet

  formalitet

 • opnå

  oppnå

 • præsentation

  presentasjon

 • bestyrelse

  styre

 • hold

  lag

 • faste omkostninger

  fast pris

 • bemyndige

  gi tillatelse

 • medier

  media

 • output

  produksjon

 • data

  data

 • interview

  intervju

 • etisk

  etisk