Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Traditionell kinesiska - Affärs (5/12)

Traditionell kinesiska - Affärs (5/12)

Last update 

Grunderna i ditt ordförråd på kontoret

Items (37)

 • 题目

  ämne

 • 计画

  planera

 • 条件

  villkor

 • skuld

 • 报告

  rapport

 • 员工

  medarbetarna

 • 客戶

  konto

 • 律师

  advokat

 • 实习生

  praktikant

 • 內部的

  intern

 • 电话

  telefon

 • 信息

  meddelande

 • 竞爭者

  konkurrent

 • 保证

  garantera

 • 编辑

  redigera

 • 风险

  risk

 • 图表

  grafik

 • 协会

  fackförening

 • 說服

  övertyga

 • 答覆

  svar

 • 理解力

  intelligens

 • 一致同意的

  enig

 • 交流

  kommunikation

 • 经验

  erfarenhet

 • 运输

  transportera

 • 预算

  budget

 • 会议

  möte

 • 订购

  order

 • 政府支助(或控制)的企业

  offentliga sektorn

 • 许可

  tillåtelse

 • 自然

  natur

 • 辞职

  sluta

 • 碎纸机

  dokumentförstörare

 • 联络

  kontakta

 • 索价

  debitera

 • 保险

  försäkring

 • 首席执行官

  verkställande direktören