Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Tradisjonell kinesisk - Forretning (5/12)

Tradisjonell kinesisk - Forretning (5/12)

Last update 

Bedre dine profesjonelle språkkunskaper

Items (37)

 • 题目

  emnet

 • 计画

  planlegge

 • 条件

  krav

 • gjeld

 • 报告

  rapport

 • 员工

  personal

 • 客戶

  konto

 • 律师

  advokat

 • 实习生

  lærling

 • 內部的

  internt

 • 电话

  telefon

 • 信息

  melding

 • 竞爭者

  konkurrent

 • 保证

  garantere

 • 编辑

  redigere

 • 风险

  risk

 • 图表

  grafikk

 • 协会

  fagforening

 • 說服

  overtale

 • 答覆

  svar

 • 理解力

  intelligens

 • 一致同意的

  enstemmig

 • 交流

  kommunikasjon

 • 经验

  erfaring

 • 运输

  transportere

 • 预算

  budsjett

 • 会议

  møte

 • 订购

  bestilling

 • 政府支助(或控制)的企业

  offentlig sektor

 • 许可

  tillatelse

 • 自然

  natur

 • 辞职

  slutte

 • 碎纸机

  makuleringsmaskin

 • 联络

  kontakte

 • 索价

  kreve

 • 保险

  forsikring

 • 首席执行官

  administrerende direktør