Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
瑞典語 - 商業 (7/12)

瑞典語 - 商業 (7/12)

Last update 

基本的辦公室詞彙

Items (37)

 • finansdirektör

  首席財務官

 • check

  支票

 • handslag

  握手

 • upphandling

  採購

 • immateriella egendomen

  智慧財產

 • fastighet

  不動產

 • beståndsdel

  元素

 • jobbansökan

  附信

 • betalning

  付款

 • effektiv

  有效的

 • medarbetare

  同事

 • överskatta

  評價過高

 • prenumeration

  訂閱

 • följa upp

  採取進一步行動

 • moral

  鬥志

 • arbetsbörda

  工作量

 • ordförande

  主席

 • utgift

  費用

 • övertid

  加班

 • reklambyrå

  廣告公司

 • blädderblock

  活動掛圖

 • pensionera sig

  退休

 • omsättning

  營業額

 • sammanfattning

  簡報

 • sektor

  部門

 • flödesschema

  流程圖

 • enighet

  一致

 • skära ner

  削減

 • whiteboardtavla

  白板

 • träning

  訓練

 • lagarbete

  聯合作業

 • räntesats

  利率

 • villkor

  條件

 • målmarknad

  目標市場

 • företagskultur

  企業文化

 • provision

  佣金

 • diagram

  圖表