Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威語 - 商業 (7/12)

挪威語 - 商業 (7/12)

Last update 

高階的商業詞彙

Items (38)

 • økonomidirektør

  首席財務官

 • sjekk

  支票

 • håndtrykk

  握手

 • annskaffelse

  採購

 • årsverk

  智慧財產

 • fast eiendom

  不動產

 • element

  元素

 • søknadsbrev

  附信

 • betaling

  付款

 • effektiv

  有效的

 • medarbeider

  同事

 • overvurdere

  評價過高

 • abonnement

  訂閱

 • oppfølging

  採取進一步行動

 • moral

  鬥志

 • arbeidsmengde

  工作量

 • styreleder

  主席

 • utgift

  費用

 • overtid

  加班

 • reklamebyrå

  廣告公司

 • konsistens

  一致

 • flipover

  活動掛圖

 • pensjon

  退休

 • omsetning

  營業額

 • brifing

  簡報

 • sektor

  部門

 • flytskjema

  流程圖

 • konsensus

  一致

 • spare inn

  削減

 • tavle

  白板

 • trening

  訓練

 • samarbeid

  聯合作業

 • rentesats

  利率

 • vilkår

  條件

 • målgruppe

  目標市場

 • bedriftskultur

  企業文化

 • provisjon

  佣金

 • graf

  圖表