Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelsk - Forretning (7/12)

Engelsk - Forretning (7/12)

Last update 

Ditt grunnleggende ordforråd på kontoret

Items (38)

 • Chief Financial Officer (CFO)

  økonomidirektør

 • check

  sjekk

 • handshake

  håndtrykk

 • procurement

  annskaffelse

 • intellectual property

  årsverk

 • real estate

  fast eiendom

 • element

  element

 • cover letter

  søknadsbrev

 • payment

  betaling

 • effective

  effektiv

 • coworker

  medarbeider

 • overestimate

  overvurdere

 • subscription

  abonnement

 • follow up

  oppfølging

 • morale

  moral

 • workload

  arbeidsmengde

 • chairperson

  styreleder

 • expense

  utgift

 • overtime

  overtid

 • advertising agency

  reklamebyrå

 • consistency

  konsistens

 • flip chart

  flipover

 • retire

  pensjon

 • turnover

  omsetning

 • brief

  brifing

 • sector

  sektor

 • flowchart

  flytskjema

 • consensus

  konsensus

 • cut back

  spare inn

 • whiteboard

  tavle

 • training

  trening

 • teamwork

  samarbeid

 • interest rate

  rentesats

 • terms

  vilkår

 • target market

  målgruppe

 • corporate culture

  bedriftskultur

 • commission

  provisjon

 • chart

  graf