Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelsk - Forretning (8/12)

Engelsk - Forretning (8/12)

Last update 

Ditt grunnleggende ordforråd på kontoret

Items (37)

 • advise

  gi råd til

 • spam

  søppelepost

 • founder

  grunnlegger

 • own

  eie

 • loyal

  lojal

 • optimization

  optimalisering

 • hours

  arbeidstid

 • discount

  avslag

 • effort

  innsats

 • personnel

  personell

 • clarify

  tydeliggjøre

 • bonus

  bonus

 • deficit

  underskudd

 • inspire

  inspirere

 • incentive

  insentiv

 • option

  alternativ

 • dividend

  utbytte

 • opportunity

  mulighet

 • compromise

  inngå kompromiss

 • loss

  tap

 • instructions

  instruksjon

 • quantity

  mengde

 • salary

  lønn

 • position

  posisjon

 • equipment

  utstyr

 • guidelines

  retningslinjen

 • negotiate

  forhandle

 • hierarchy

  hierarki

 • proposal

  forslag

 • decrease

  redusere

 • customer service

  kundestøtte

 • responsibility

  ansvar

 • establish

  etablere

 • press

  presse

 • software

  programvare

 • investor

  investor

 • goods

  vare