Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Swedish - Business (10/12)

Swedish - Business (10/12)

Last update 

Improving your professional language skills

Items (39)

 • avsluta (en affär)

  close (a deal)

 • marknadsandel

  market share

 • utvecklingsland

  developing country

 • rekryterare

  recruiter

 • påpeka

  point out

 • mervärde

  added value

 • vakans

  vacancy

 • kärnkompetens

  core competency

 • affärsplan

  business plan

 • löneförhöjning

  raise

 • anställning

  occupation

 • huvudkontor

  headquarters

 • distribuera

  distribute

 • telefonkonferens

  conference call

 • mentor

  mentor

 • varumärkesrenommé

  brand recognition

 • outsourca

  outsource

 • belöning

  reward

 • aktiemäklare

  stock broker

 • genomförbar

  feasible

 • avkastning

  yield

 • alternativkostnad

  opportunity cost

 • vice verkställande direktören

  vice president

 • tangentbord

  keyboard

 • egenskap

  features

 • anta

  assume

 • arbetsbeskrivning

  job description

 • ersätta

  reimburse

 • diversifiera

  diversify

 • intäkt

  revenue

 • överenskommelse

  agreement

 • överensstämmelse

  compliance

 • överträffa

  outperform

 • allokera

  allocate

 • detalj

  detail

 • skicklighet

  skill

 • aktiemarknad

  stock market

 • nackdel

  disadvantage

 • motivera

  motivate