Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelska - Affärs (10/12)

Engelska - Affärs (10/12)

Last update 

Utveckla din affärsvokabulär

Items (39)

 • close (a deal)

  avsluta (en affär)

 • market share

  marknadsandel

 • developing country

  utvecklingsland

 • recruiter

  rekryterare

 • point out

  påpeka

 • added value

  mervärde

 • vacancy

  vakans

 • core competency

  kärnkompetens

 • business plan

  affärsplan

 • raise

  löneförhöjning

 • occupation

  anställning

 • headquarters

  huvudkontor

 • distribute

  distribuera

 • conference call

  telefonkonferens

 • mentor

  mentor

 • brand recognition

  varumärkesrenommé

 • outsource

  outsourca

 • reward

  belöning

 • stock broker

  aktiemäklare

 • feasible

  genomförbar

 • yield

  avkastning

 • opportunity cost

  alternativkostnad

 • vice president

  vice verkställande direktören

 • keyboard

  tangentbord

 • features

  egenskap

 • assume

  anta

 • job description

  arbetsbeskrivning

 • reimburse

  ersätta

 • diversify

  diversifiera

 • revenue

  intäkt

 • agreement

  överenskommelse

 • compliance

  överensstämmelse

 • outperform

  överträffa

 • allocate

  allokera

 • detail

  detalj

 • skill

  skicklighet

 • stock market

  aktiemarknad

 • disadvantage

  nackdel

 • motivate

  motivera