Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelsk - Forretning (10/12)

Engelsk - Forretning (10/12)

Last update 

Ditt grunnleggende ordforråd på kontoret

Items (40)

 • close (a deal)

  ferdigforhandle

 • market share

  markedsandel

 • developing country

  utviklingsland

 • recruiter

  rekruterer

 • point out

  påpeke

 • added value

  merverdi

 • vacancy

  ledig stilling

 • core competency

  kjernekompetanse

 • business plan

  forretningsplan

 • raise

  lønnsøkning

 • occupation

  yrke

 • headquarters

  hovedkontor

 • distribute

  distribuere

 • conference call

  konferansesamtale

 • mentor

  mentor

 • brand recognition

  merkekjennskap

 • outsource

  outsource

 • reward

  gevinst

 • stock broker

  aksjemegler

 • feasible

  gjennomførbar

 • yield

  avkastning

 • opportunity cost

  alternativkostnad

 • vice president

  visepresident

 • keyboard

  tastatur

 • features

  funksjon

 • assume

  anta

 • job description

  stillingsbeskrivelse

 • non-executive director

  styremedlem

 • reimburse

  godtgjøre

 • diversify

  spre ut

 • revenue

  omsetning

 • agreement

  avtale

 • compliance

  etterlevelse

 • outperform

  utkonkurrere

 • allocate

  bevilge

 • detail

  detalj

 • skill

  ferdighet

 • stock market

  aksjemarked

 • disadvantage

  ulempe

 • motivate

  motivere