Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
瑞典语 - 商务字会 (11/12)

瑞典语 - 商务字会 (11/12)

Last update 

高阶的商业词汇

Items (38)

 • optimism

  乐观

 • kassör

  贵重物品

 • inrikes

  国內的

 • deadline

  截止日期

 • protokoll

  会议记录

 • entreprenör

  企业家

 • promemoria

  备忘录

 • underskatta

  低估

 • distributionskedja

  物流网络

 • sociala medier

  社群媒体

 • samarbeta

  合作

 • franchise

  经销权

 • böter

  罚锾

 • mål

  目标

 • representant

  使者

 • försäljare

  推销员

 • frånvarande

  缺席者

 • lån

  贷款

 • brutto

  总额

 • uppmuntra

  鼓励

 • sluta

  辞职

 • märkpenna

  萤光笔

 • priskänslighet

  价格敏感度

 • kopiator

  影印机

 • översätta

  翻译

 • kvalifikationer

  资格证书

 • häftapparat

  订书机

 • privata sektorn

  私营单位

 • förman

  主管

 • spännvidd

  范围

 • ledarskap

  领导力

 • delta

  参加

 • vision

  愿景

 • netto

  淨值的

 • åtagande

  承诺

 • förvärv

  获得

 • anläggning

  场所

 • sökande

  求职应征者