Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威語 - 商業 (11/12)

挪威語 - 商業 (11/12)

Last update 

高階的商業詞彙

Items (38)

 • optimisme

  樂觀

 • kasserer

  貴重物品

 • innenriks

  國內的

 • frist

  截止日期

 • referat

  會議記錄

 • entreprenør

  企業家

 • notat

  備忘錄

 • undervurdere

  低估

 • leverandørkjede

  物流網絡

 • sosiale medier

  社群媒體

 • samarbeide

  合作

 • franchise

  經銷權

 • bot

  罰鍰

 • mål

  目標

 • representant

  使者

 • selger

  推銷員

 • fraværende

  缺席者

 • lån

  貸款

 • brutto

  總額

 • oppmuntre

  鼓勵

 • slutte

  辭職

 • markør

  螢光筆

 • prisfølsomhet

  價格敏感度

 • kopimaskin

  影印機

 • oversette

  翻譯

 • kvalifikasjon

  資格證書

 • stiftemaskin

  訂書機

 • privat sektor

  私營單位

 • daglig leder

  主管

 • rekkevidde

  範圍

 • lederskap

  領導力

 • delta

  參加

 • visjon

  願景

 • netto

  淨值的

 • forpliktelse

  承諾

 • oppkjøp

  獲得

 • anlegg

  場所

 • kandidat

  求職應徵者