Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelska - Affärs (11/12)

Engelska - Affärs (11/12)

Last update 

Utveckla din affärsvokabulär

Items (38)

 • optimism

  optimism

 • treasurer

  kassör

 • domestic

  inrikes

 • deadline

  deadline

 • minutes

  protokoll

 • entrepreneur

  entreprenör

 • memo

  promemoria

 • underestimate

  underskatta

 • supply chain

  distributionskedja

 • social media

  sociala medier

 • collaborate

  samarbeta

 • franchise

  franchise

 • fine

  böter

 • objective

  mål

 • representative

  representant

 • salesman

  försäljare

 • absentee

  frånvarande

 • loan

  lån

 • gross

  brutto

 • encourage

  uppmuntra

 • quit

  sluta

 • marker

  märkpenna

 • price sensitivity

  priskänslighet

 • copy machine

  kopiator

 • translate

  översätta

 • qualifications

  kvalifikationer

 • stapler

  häftapparat

 • private sector

  privata sektorn

 • manager

  förman

 • range

  spännvidd

 • leadership

  ledarskap

 • participate

  delta

 • vision

  vision

 • net

  netto

 • commitment

  åtagande

 • acquisition

  förvärv

 • facility

  anläggning

 • candidate

  sökande