Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Förenklad kinesiska - Affärs (11/12)

Förenklad kinesiska - Affärs (11/12)

Last update 

Förbättra dina språkfärdigheter i yrket

Items (38)

 • 樂觀

  optimism

 • 貴重物品

  kassör

 • 國內的

  inrikes

 • 截止日期

  deadline

 • 會議記錄

  protokoll

 • 企業家

  entreprenör

 • 備忘錄

  promemoria

 • 低估

  underskatta

 • 物流網絡

  distributionskedja

 • 社群媒體

  sociala medier

 • 合作

  samarbeta

 • 經銷權

  franchise

 • 罰鍰

  böter

 • 目標

  mål

 • 使者

  representant

 • 推銷員

  försäljare

 • 缺席者

  frånvarande

 • 貸款

  lån

 • 總額

  brutto

 • 鼓勵

  uppmuntra

 • 辭職

  sluta

 • 螢光筆

  märkpenna

 • 價格敏感度

  priskänslighet

 • 影印機

  kopiator

 • 翻譯

  översätta

 • 資格證書

  kvalifikationer

 • 訂書機

  häftapparat

 • 私營單位

  privata sektorn

 • 主管

  förman

 • 範圍

  spännvidd

 • 領導力

  ledarskap

 • 參加

  delta

 • 願景

  vision

 • 淨值的

  netto

 • 承諾

  åtagande

 • 獲得

  förvärv

 • 場所

  anläggning

 • 求職應徵者

  sökande