Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Traditionell kinesiska - Affärs (11/12)

Traditionell kinesiska - Affärs (11/12)

Last update 

Grunderna i ditt ordförråd på kontoret

Items (38)

 • 乐观

  optimism

 • 贵重物品

  kassör

 • 国內的

  inrikes

 • 截止日期

  deadline

 • 会议记录

  protokoll

 • 企业家

  entreprenör

 • 备忘录

  promemoria

 • 低估

  underskatta

 • 物流网络

  distributionskedja

 • 社群媒体

  sociala medier

 • 合作

  samarbeta

 • 经销权

  franchise

 • 罚锾

  böter

 • 目标

  mål

 • 使者

  representant

 • 推销员

  försäljare

 • 缺席者

  frånvarande

 • 贷款

  lån

 • 总额

  brutto

 • 鼓励

  uppmuntra

 • 辞职

  sluta

 • 萤光笔

  märkpenna

 • 价格敏感度

  priskänslighet

 • 影印机

  kopiator

 • 翻译

  översätta

 • 资格证书

  kvalifikationer

 • 订书机

  häftapparat

 • 私营单位

  privata sektorn

 • 主管

  förman

 • 范围

  spännvidd

 • 领导力

  ledarskap

 • 参加

  delta

 • 愿景

  vision

 • 淨值的

  netto

 • 承诺

  åtagande

 • 获得

  förvärv

 • 场所

  anläggning

 • 求职应征者

  sökande