Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Engelsk - Forretning (11/12)

Engelsk - Forretning (11/12)

Last update 

Ditt grunnleggende ordforråd på kontoret

Items (38)

 • optimism

  optimisme

 • treasurer

  kasserer

 • domestic

  innenriks

 • deadline

  frist

 • minutes

  referat

 • entrepreneur

  entreprenør

 • memo

  notat

 • underestimate

  undervurdere

 • supply chain

  leverandørkjede

 • social media

  sosiale medier

 • collaborate

  samarbeide

 • franchise

  franchise

 • fine

  bot

 • objective

  mål

 • representative

  representant

 • salesman

  selger

 • absentee

  fraværende

 • loan

  lån

 • gross

  brutto

 • encourage

  oppmuntre

 • quit

  slutte

 • marker

  markør

 • price sensitivity

  prisfølsomhet

 • copy machine

  kopimaskin

 • translate

  oversette

 • qualifications

  kvalifikasjon

 • stapler

  stiftemaskin

 • private sector

  privat sektor

 • manager

  daglig leder

 • range

  rekkevidde

 • leadership

  lederskap

 • participate

  delta

 • vision

  visjon

 • net

  netto

 • commitment

  forpliktelse

 • acquisition

  oppkjøp

 • facility

  anlegg

 • candidate

  kandidat