Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
挪威语 - 基础级 (18/20)

挪威语 - 基础级 (18/20)

Last update 

从人际到生活 - 刷新你的语言能力

Items (38)

 • motivere

  激励

 • servitør

  侍者

 • tannlege

  牙医

 • baker

  面包师

 • kokk

  厨师

 • føderal

  国家的

 • lokal

  本地的

 • global

  全球性的

 • nasjonal

  国家的

 • internasjonal

  国际性的

 • over

  在...之上

 • foran

  在...之前

 • hjelpe

  帮助

 • hoppe

 • i følge

  根据

 • svømme

  游泳

 • følge

  跟随

 • forandre

  改变

 • akkurat

  确切地

 • mot

  反对

 • heller

  宁愿

 • allerede

  已经

 • poeng

  要点

 • regnskapsfører

  会计

 • fagarbeider

  工匠

 • megler

  中间人

 • sjømann

  船员

 • advokat

  律师

 • sjåfør

  私人司机

 • fisker

  渔夫

 • brannmann

  消防员

 • overalt

  到处

 • ingen steder

  任何地方都不

 • Spansk

  西班牙的

 • Tysk

  德国的

 • Engelsk

  英国的

 • Fransk

  法国的

 • Italiensk

  义大利的