Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
STORY CHIP SHOULDER

STORY CHIP SHOULDER

Last update 

zkusebni pribeh

Items (10)

 • Most drivers are extremely nice to those of us who work around the clock to make their lives easier. Not Danica. She had a huge chip on her shoulder from day one and rubbed everyone the wrong way. I never saw her sign an autograph for a kid that looked up to her or take the trouble to learn anybody's name.

  Většina řidičů je na lidi, co se celý den snaží nám ulehčit život, mimořádně příjemná. Danica nikoli. Od začátku byla hrozně protivná a všichni na ni byli alergičtí. Nikdy jsem neviděl, že by nějakému děcku co k ní vzhlíželo dala autogram nebo že by si dala tu práci zapamatovat si jak se kdo jmenuje.

 • dal jsem si tu práci, že ...

  I took the trouble to ...

 • dřu od rána do večera, abych...

  I work around the clock to ...

 • ten borec je hrozně nepříjemný

  the guy has a huge chip on his shoulder

 • já jsem na ni prostě alergický

  she just rubs me the wrong way

 • viděls někdy, že by se usmála?

  have you ever seen her smile?

 • ke komu ty děcka vzhlíží nejvíc?

  who do the kids look up to the most?

 • chci, aby vám to usnadnilo život

  I want it to make your lives easier

 • dělá tohle většina pilotů?

  do most pilots do this?

 • Most drivers are ___ nice to those of us who work ___ the clock to make ___ lives easier. ___ Danica. She had a huge ___ on her ___ from day one and ___ everyone the wrong way. I never saw her ___ an autograph for a kid that looked up ___ her or take the ___ to learn ___ name.

  Most drivers are extremely nice to those of us who work around the clock to make their lives easier. Not Danica. She had a huge chip on her shoulder from day one and rubbed everyone the wrong way. I never saw her sign an autograph for a kid that looked up to her or take the trouble to learn anybody's name.