Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
story bilingual

story bilingual

Last update 

Airport Fight

Items (5)

 • The other day I had to fly to Chicago for work. So I'm at the airport and I'm standing in line, waiting to check in, right, and this lady shows up and she just cuts right in front of me like I don't even exist.

  Nedávno jsem musel pracovně letět do Chicaga. Byl jsem na letišti, stál jsem v řadě na odbavení a najednou se tam objeví jakási ženská a prostě mě předběhne jako bych vůbec neexistoval.

 • Now, ordinarily I let people walk all over me, but for some reason I was kind of in a bad mood that day and I wasn't gonna put up with this crap. So I tap her on the shoulder and I go, 'Excuse me Ma'am, but some of us have been waiting here a long time and I really think you need to go back and stand in line like everyone else.'

  Já podobné věci normálně překousnu a mlčím. Ten den jsem ale měl z nějakého důvodu blbou náladu a nehodlal jsem si to nechat líbit. Tak jsem jí poklepal na rameno a povídám, "Promiňte, ale někteří z nás tu čekají už docela dlouho a myslím, že byste se měla vrátit a vystát si tu řadu jako my všichni."

 • So then the woman turns around really slowly and gives me a very dirty look and she says, 'Do you even know who I am?' Now I'm all confused so I take a closer look at her and I think, Holy shit, that's that lady from that TV show.

  Ta ženská se pomalu otočila, velice se na mě zamračila a říká, "Víš ty vůbec kdo jsem?" To mě trošku zaskočilo, tak jsem se na ni pořádně podíval a říkám si, "Ty vole, to je ta ženská z televize."

 • So I go, 'Hey, I'm sorry I didn't recognize you, I'm your biggest fan. Feel free to, you know, do whatever.' And she's like, Ugh. And this guy right behind me goes, Man, you really messed up here, you know that? And I'm like, What do you mean I messed up?

  Tak říkám, "To je mně hrozně líto, že jsem vás nepoznal, já vás mám hrozně rád. Úplně zapomeňte, že jsem něco říkal." A ona si jenom tak odfrkla. A nějaký borec co stál za mnou povídá, "Tos teda pěkně poťal, člověče." A já jakože, jak poťal?

 • Well, turns out someone got all that on their cell phone and now it's all over the Internet and people, like, tease me about it, even people I've never met. So that's the last time I ever stood up for myself. It's just not worth it, you know. You just end up looking like a dumbass.

  No, on to někdo celé natočil na mobil a teď je to všude na internetu a lidi si ze mě dělají prdel – i lidi, které vůbec neznám. Tak to bylo naposledy co jsem se ozval když se mi něco nelíbilo. Nestojí to za to, člověk je nakonec akorát za úplného debila.