Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Swedish vocabulary 7

Swedish vocabulary 7

Last update 

vocabulary from the book: Colloquial Swedish. Unit 7

Items (142)

 • återigen

  once again

 • spela/ -r -de

  play

 • viol -en -er

  violin

 • sommarfestival -en -er

  summer festival

 • båt -en -ar

  boat

 • kalas -et -

  party

 • västkust -en

  West Coast

 • mil -en -

  Swedish mile

 • promenera/ -r -de

  walk, strol

 • omkring

  about

 • stan= staden

  the town

 • byggnad -en -ar

  building

 • väder vädret

  weather

 • saluhall -en -ar

  market hall

 • sälj/a -er sålde sålt

  sell

 • färsk -t -a

  fresh

 • fisk -t -a

  fish

 • kyrka -n -or

  church

 • hemlaga/d -t -de

  home-made

 • lax -en -ar

  salmon

 • dilllstuva/d -t -de

  cooked in dill

 • potatis -en

  potato

 • rätt -en -er

  dish

 • ät/a -er åt sig mätt och belåten

  satisfy one's hunger

 • längs

  along

 • affär -en -er

  shop

 • inköp -et -

  purchases

 • vara fikasug/ -en -na

  feel like a coffee

 • konditori -et -er

  coffee shop

 • rekommendera/ -r -de

  recommend

 • guidebok -en -böcker

  guide book

 • nöjespark -en -er

  amusement park

 • någonstans

  somewhere

 • gå/ -r gick vilse

  get lost

 • och

  and

 • eller

  or

 • men

  but

 • utan

  but (negating clauses)

 • för

  as, because

 • antingen...eller

  either...or

 • varken...eller

  neither... nor

 • min, mitt, mina

  my, mine

 • din, ditt, dina

  your, yours

 • hans

  his

 • hennes

  her, hers

 • dess

  its

 • vår, vårt, våra

  our, ours

 • er, ert, era

  your, yours (pl)

 • deras

  their, theirs

 • genom

  through

 • längs

  along

 • över

  over

 • mot

  towards

 • in i (på)

  into the

 • ut ur

  out of

 • där, dit, därifrån

  there

 • här, hit, härifrån

  here

 • var, vart, varifrån

  where

 • hemma hem hemifrån

  at (to) home

 • borta bort bortifrån

  away

 • inne in inifrån

  in

 • ute ut utifrån

  out

 • uppe upp uppifrån

  up

 • nere ner nerifrån

  down

 • framme fran framifrån

  in front, there

 • därnere

  down there

 • därborta

  over there

 • ditin

  in there

 • hjälp/a -er -te

  help

 • ojdå

  oh dear

 • visst

  of course

 • vart

  where (direction)

 • här någonstans

  somewhere round here

 • håll -et -

  direction

 • vänd/a -er -e om

  turn round

 • rakt fram

  straight ahead

 • staty -n -er

  statue

 • slut -et -

  end, finish

 • ta till vänster

  turn left

 • tills

  until

 • trafikljus -en

  traffic lights

 • gatukorsning -en -ar

  intersection

 • höger, högra

  right (hand)

 • sida -n -or

  side

 • sevärdhet -en -er

  sight

 • Paddan

  the Toad

 • ett måste

  a must

 • vatten vattnet

  water

 • samtidigt

  at the same time

 • få/ -r fick reda på

  find out

 • dess

  its

 • historia -n

  history

 • jättebra

  terrific, great

 • ligg/a -er låg

  be (located)

 • långt

  far

 • härifrån

  from here

 • särskilt

  especially, particularly

 • högst

  at most

 • bjud/a -er bjöd ut

  invite

 • tack -et

  thanks

 • man -nen män

  man, husband

 • gift

  married

 • på vänster hand

  on the left hand side

 • rakt igenom/tvärs över

  straight through/across

 • du följer den gatan förbi kyrkan

  you follow that street past the church

 • innan du kommer till

  before you came to

 • nära/i närheten av/intill

  close to, in the vicinity of

 • (i riktning) mot

  in the direction of/towards

 • runt

  round

 • längs

  along

 • mynt

  coins

 • sedlar

  notes

 • växel/småpengar

  change

 • storslag/en -et -na

  grandiose

 • miljö -n

  environment

 • sjö -n -ar

  lake

 • hot -et -

  threat

 • förorena/ -r -de

  contaminate, pollute

 • renbetesmark -en -er

  reindeer pasture

 • svaveldioxid -en

  suphur dioxide

 • utsläpp -et -

  emission, discharge

 • försurning -en

  acidification

 • kärnkraft -en

  nuclear power

 • innebär/a - innebar

  constitute

 • medvet/en -et -na

  aware

 • värna/ -r -de om

  protect

 • avgas -en -er

  exhaust emissions

 • avfall -et

  refuse

 • återvinning -en

  recycling

 • strand -en stränder

  shore, beach

 • område -t -n

  area

 • sällsynt - -a

  rare

 • växt -en -er

  plant

 • utrotningshota/ -d -t -de

  threatened with extinction

 • fridlys/a -er -te

  place under protection, "list"

 • rovfågel -n -fåglar

  bird of prey

 • samlare -n -

  collector

 • Svenska Naturskyddsföreningen

  Swedish Society for Nature Conservation

 • björn -en -ar

  bear

 • järv -en -ar

  wolverine

 • lo -n -ar

  lynx

 • varg -en -ar

  wolf