Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Basic Slovak vocabulary

Basic Slovak vocabulary

Last update 

Basic slovak language expressions

 • image description
  18downloads
 • image description
  10386puzzles solved
 • INSTALL

Items (66)

 • Čo?

  What?

 • Kto?

  Who?

 • Aký? Aká? Aké?

  What? What kind of...?

 • Ktorý? Ktorá? Ktoré?

  Which?

 • Čí? Čia? Čie?

  Whose?

 • Kedy?

  When?

 • O koľkej?

  What time?

 • Ako?

  How?

 • Prečo?

  Why?

 • Kde?

  Where?

 • Kam?

  Where to?

 • Koľko?

  How many? / How much?

 • S kým? / S čím?

  With whom? With what?

 • Odkiaľ?

  From where?

 • a

  and

 • ale

  but

 • že

  that

 • keď

  when, if

 • lebo

  because

 • preto

  that is why

 • aj - aj

  both

 • ani - ani

  neither - nor

 • aby

  to

 • až keď

  only if

 • ak

  if

 • či

  whether, if

 • Čo si dáte? / Dám si ...

  What will you have? / I'll have...

 • Čo si prosíte? / Prosím si ...

  What would you like? / I would like...

 • Chcem si objednať ...

  I want to order...

 • Chcel by som si objednať ...

  I would like to order...

 • Môžem si objednať ...?

  Can / May I order ...?

 • Môžete mi priniesť jedálny lístok?

  Can you bring me the menu?

 • Ešte niečo?

  Anything else?

 • Všetko?

  Is that all?

 • Prosím si účet!

  The bill, please!

 • Zaplatím!

  I’ll pay!

 • Mám ... / Máte ...?

  I have ... / Do you have ...?

 • Viem ... / Viete ...?

  I know... / Do you know...? /something/

 • Poznám ... / Poznáte ...?

  I know... / Do you know...? /somebody/

 • Potrebujem ... / Potrebujete ...?

  I need... / Do you need...?

 • Chcem ... / Chcete ...?

  I want... / Do you want...?

 • Môžem ... / Môžete ...?

  I can... / Can you...?

 • Musím ... / Musíte ...?

  I must (have to)... / Do you have to...?

 • Chcel by som ... / Chceli by ste?

  I would like... / Would you like...?

 • Páči sa mi ... / Páči sa vám ...?

  I like... / Do you like...?

 • Mám rád ... / Máte radi ...?

  I like... / Do you like...?

 • Myslím si, že ... / Myslíte si, že ...?

  I think (that)... / Do you think (that)...?

 • Dúfam, že ... / Dúfate, že ...?

  I hope (that)... / Do you hope (that)...?

 • Verím, že ... / Veríte, že ...?

  I believe (that)... / Do you believe (that)...?

 • Hľadám ... / Hľadáte ...?

  I am looking for... / Are you looking for...?

 • Stratil som ... / Stratili ste ...?

  I lost... / Did you lose...?

 • Zabudol som ... / Zabudli ste...?

  I forgot... / Did you forget...?

 • Pamätám sa ... / Pamätáte sa ...?

  I remember... / Do you remember...?

 • Súhlasím s vami. / Súhlasíte so mnou?

  I agree with you. / Do you agree with me?

 • Počkajte na mňa!

  Wait for me!

 • Prosím vás, ako sa dostanem do ...?

  Excuse me, how can I get to...?

 • Choďte rovno / doprava / doľava / tam!

  Go straight ahead/turn right/turn left/go there...!

 • Je to blízko / ďaleko?

  Is it near/far?

 • Koľko kilometrov?

  How many kilometers?

 • Šťastnú cestu!

  Have a safe trip!

 • Prosím vás, môžete mi ukázať ...?

  Excuse me, can you show me...?

 • Akú veľkosť / Aké číslo potrebujete?

  What size / What number do you need...?

 • Môžem si to vyskúšať?

  Can I try it on?

 • Potrebujem menšie / väčšie ...

  I need smaller / bigger...

 • Kde je (skúšobná) kabínka?

  Where is the changing room?

 • Zoberiem to.

  I'll take it.