Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kpds yaygın fiiller

Kpds yaygın fiiller

Last update 

kpds yaygın fiiller

Items (500)

 • abate

  azalmak

 • abolish

  yürürlükten kaldırmak

 • accelerate

  hızlandırmak

 • accomplish

  başarmak

 • accountfor

  hesabını vermek, açıklamak

 • achieve

  başarmak

 • acquire

  kazanmak

 • act

  hareket etmek

 • act as

  -lık yapmak, etmek

 • act on behalf of

  nin lehinde

 • activate

  harekete geçirmek

 • activein/on

  da aktif olmak

 • adapt

  uyarlamak

 • adjust

  uydurmak, ayarlamak

 • administer

  yönetmek

 • admonish

  uyarmak

 • adopt

  evlat edinmek

 • advance

  ilerlemek

 • advertise

  ilan etmek

 • advise

  öğüt vermek

 • advocate

  desteklemek

 • add

  eklemek

 • address

  hitap etmek

 • aid

  yardım etmek

 • align

  düz bir yere koymak

 • allocate

  pay etmek, bölüştürmek

 • allow

  izin vermek

 • amend

  düzeltmek, ıslah etmek

 • analyze

  analiz etmek, çözümlemek

 • anticipate

  tahmin etmek, sezinlemek

 • apply

  başvurmak

 • appoint

  tayinetmek

 • appraise

  değer biçmek, değerlendirmek

 • approve

  uygun bulmak, hoş karşılamak

 • arbitrate

  hakem sıfatıyla karar vermek

 • arrange

  düzenlemek

 • articulate

  açıkça ifade etmek

 • ascertain

  tahkik etmek, soruşturmak

 • assemble

  monte etmek, kurmak

 • assert

  ileri sürmek, iddia etmek

 • assess

  değerbilmek

 • assign (was)

  ayırmak, tahsis etmek

 • assimilate

  benzetmek, özümlemek

 • assist

  yardım etmek

 • assume

  sanmak, üzerine almak

 • assure

  temin etmek, söz vermek

 • attain

  ulaşmak, erişmek

 • attend

  devam etmek, gidip hazır bulunmak

 • audit

  dinlemek, denetlemek

 • augment

  artırmak, artmak

 • author

  yazmak, yazarlık yapmak

 • automate

  otomatikleştirmek

 • avoid

  kaçınmak, çekinmek

 • backtrack

  aynı yere geri dönmek

 • balance

  dengede tutmak, karşılaştırmak

 • become

  olmak, yakışmak

 • breakground

  temel kazmak

 • brighten

  şenlendirmek, aydınlatmak

 • bring

  getirmek, neden olmak

 • bring out

  ortaya çıkarmak, göstermek

 • budget

  bütçe hazırlamak, planlamak

 • build

  inşa etmek, kurmak

 • buy

  satın almak

 • calculate

  hesaplamak

 • calibrate

  ince ayar yapmak

 • canvass

  oy veya sipariş toplamak

 • catalogue

  -in katoloğunu yapmak

 • chair

  başkanlık etmek

 • challenge

  meydan okumak

 • change

  değiş(tir)mek, para bozdurmak

 • chart

  tablosunu çıkarmak

 • check

  önlemek, durdurmak, kontrol etm.

 • clarify

  arıtmak, süzmek, açıklamak

 • classify

  sınıflara ayırmak

 • clear

  temizlemek, kurutmak

 • close

  kapa(t)mak, sona erdirmek

 • coach

  eğitmek, antrenman yaptırmak

 • co-author

  ortaklaşa yazmak

 • co-develop

  birlikte gelişmek

 • co-direct

  birlikte yönetmek

 • collaborate

  işbirliği yapm., birlikte çalışmak

 • collect

  toplamak, biriktirmek

 • co-manage

  ortaklaşa yönetmek

 • command

  emretmek, yönetmek

 • commend

  emanet etmek, övmek

 • communicate

  nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk

 • compare

  karşılaştırmak

 • compile

  derlemek

 • complete

  tamamlamak

 • compose

  bestelemek

 • compute

  hesap yapmak

 • computerize

  bilgisayarla hesaplamak

 • conceive

  tasarlamak, kurmak

 • conceptualize

  kavramsallaştırmak

 • conciliate

  gönlünü almak, yatıştırmak

 • condense

  koyulaşmak

 • conduct

  rehberlik etmek

 • confront

  yüzleştirmek

 • conserve

  korumak

 • consolidate

  sağlamlaştırmak

 • construct

  inşa etmek

 • consult

  bakmak

 • contact

  bağlantı kurmak

 • contract

  kapmak (a tutulmak)

 • contribute

  katkıda bulunmak

 • control

  kontrol etmek

 • convert

  dönüştürmek

 • convince

  inandırmak, ikna

 • co-operate

  işbirliği yapmak

 • co-ordinate

  koordine etmek

 • correct

  doğrulamak

 • correlate

  karşılıkl ilişkisi olamak

 • correspond

  uygun olmak, inkarş. bulmak

 • corroborate

  doğrulamak

 • counsel

  tavsiye etmek

 • create

  yaratmak

 • critique

  eleştiri yazısı

 • culminatein

  en son noktaya erişmek

 • cultivate

  yetiştirmek

 • dealwith

  ile meşgul olmak

 • decide

  karar vermek

 • decrease

  azaltmak

 • defer

  sonraya bırakmak

 • define

  tanımlamak

 • delegate

  yetki ile göndermek

 • deliver

  teslim etmek

 • demand

  talep

 • demonstrate

  göstermek

 • deploy

  açmak, yaymak

 • design

  planını çizmek

 • detail

  ayrıntılı olarak anlatmak

 • detect

  ortaya çıkarmak

 • determine

  kararlaştırmak

 • devastate

  harap etmek

 • develop

  geliştirmek

 • devise

  tasarlamak, icat etmek

 • diagnose

  teşhis etmek

 • direct

  doğrulamak

 • discover

  keşfetmek

 • discuss

  tartışmak

 • disestablish

  yerinden etmek

 • dispense

  dağıtmak

 • display

  göstermek

 • disprove

  çürütmek

 • disregard own

  aldırmamak, ihmal etmek

 • dissect

  dikkatle incelemek

 • distribute

  bölüştürmek

 • divert

  dikkatini dağıtmak

 • document

  belgelemek

 • double

  katlamak

 • draft

  taslağını çizmek

 • dramatize

  drametikleştirmek

 • draw

  resmini çizmek

 • drawattention

  dikkat etmek

 • drive

  araba sürmek

 • earn

  kazanmak

 • edit

  yayına hazırlamak

 • educate

  eğitmek

 • effect

  etkilemek

 • electrify

  heyecanlandırmk

 • eliminate

  elemek

 • embark on

  -e başlamak, girişmek

 • embellish

  süsleyerek güzelleştirmek

 • empathize

  kendini başkasıyla özdeşleştirmek

 • employ

  görevlendirmek

 • enable

  imkan tanımak

 • enact

  yasa çıkarmak

 • encourage

  cesaretlendirmek

 • enforce

  zorla kabul ettirmek

 • engineer

  değişiklik yapmak

 • enhance

  çoğaltmak

 • enlarge

  genişletmek

 • enlist

  askere almak

 • ensure

  garantiye almak

 • entertain

  eğlendirmek

 • equip

  donatmak

 • establish

  kurmak, tesis etmek

 • estimate

  tahmin etmek

 • evaluate

  değer biçmek

 • examine

  incelemek

 • exceed

  aşmak

 • execute

  idam etmek

 • exercise

  alıştırma yapmak

 • exhibit

  göstermek

 • expand

  genişlemek

 • experiment

  deney yapmak

 • expiate

  kefaret vermek

 • explain

  açıklamak

 • express

  ifade etmek

 • extract

  seçip çıkarmak

 • fabricate

  imal etmek

 • facilitate

  kolaylaştırmak

 • familiarize

  alıştırmak

 • fashion

  biçimlendirmek

 • figure

  biçim vermek

 • file

  sıralamak

 • fill

  doldurmak

 • filter

  süzmek

 • finance

  finanse etmek

 • find

  bulmak

 • fix

  düzenlemek

 • focus

  bir noktaya toplamak

 • follow

  izlemek

 • forecast

  tahmin etmek

 • forge

  devir dönmek

 • form

  oluşturmak

 • formulate

  formulleştirmek

 • forwardto

  göndermek, sevk etmek

 • foster

  beslemek

 • found

  desteklemek

 • functionas

  olarak işlev görmek

 • gain

  kazanç elde etmek

 • gather

  sonuç çıkarmak

 • generate

  üretmek, oluşturmak

 • govern

  yönetmek

 • graduate

  mezun etmek

 • guide

  klavuzluk etmek

 • handle

  control altında tutmak

 • head

  yönelmek

 • help

  yardım etmek

 • hire

  kiralamak

 • identify

  tanımak

 • illustrate

  örneklerle açıklamak

 • imagine

  hayal etmek

 • implement

  yerine getirmek

 • improve

  geliştirmek

 • improvise

  hemen söylemek

 • increase

  çoğaltmak

 • index

  sıralamak

 • indoctrinate

  öğretmek

 • influence

  etkilemek

 • inform

  haberdar etmek

 • initiate

  başlatmak

 • innovate

  buluş yapmak

 • inspect

  denetlemek

 • inspire

  ilham vermek

 • install

  yerleştirmek

 • instigate

  kışkırtmak

 • instil

  fikir aşılamak

 • institute

  kurmak

 • instruct

  bilgi vermek

 • instrument

  çalgı çalmak

 • insure

  garantilemek

 • integrate

  bütünleşmek

 • interface

  sınırlı olmak

 • interpret

  yorum yapmak, tercümanlık yapmak

 • intervene

  arada olmak

 • interview

  röportaj yapmak

 • introduce

  tanıştırmak

 • invent

  icat etmek

 • inventory

  sayım çizelgesi yapmak

 • invest

  yatırım yapmak

 • investigate

  soruşturmak

 • involve

  içermek

 • judge

  değerlendirmek

 • juggle

  hile yapmak

 • justify

  haklı çıkarmak

 • keep

  korumak

 • kindle

  tutuşturmak

 • launch

  piyasaya sürmek, hızla atmak

 • lead

  yönetmek

 • learn

  öğrenmek

 • lecture

  konferans vermek

 • legitimate

  yasal olmak

 • leverage

  etkilemek, kontrol etmek

 • liaison

  bağlantı

 • lift

  yükseltmek

 • listen

  dinlemek

 • locate

  yerini öğrenmek

 • log/document

  kaydetmek deftere

 • maintain

  sürdürmek

 • manage

  başarmak

 • maneouvre

  manevra yap(tır)mak

 • manipulate

  elle işlemek, beceriyle kullanmak

 • map

  haritasını çıkarmak

 • market

  pazarlamak

 • master

  e hakim olmak

 • measure

  ölçmek

 • mediate

  arabuluculuk etmek

 • meetwith

  biriyle tanışmak

 • mentor

  akıl hocası

 • minimize

  azaltmak

 • model

  modellik yapmak

 • modify

  değiştirmek

 • monitor

  kontrol etmek

 • motivate

  motive temek, harekete geçirmek

 • navigate

  yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

 • negotiate

  uzlaştırmak

 • nominate

  tayin etmek

 • observe

  dikkat etmek

 • obtain

  içermek

 • offer

  teklif temek

 • operate

  ameliyat etmek, işletmek

 • optimize

  iyimser olmak

 • orchestrate

  uyarlamak

 • order

  düzenlemek

 • organize

  örgütlemek

 • originate

  başlatmak

 • outmaneouvre

  etkili hareket etmek

 • overcome

  Üstesinden gelmek

 • oversee

  göz kulak olmak

 • paint

  boyamak

 • participate

  katılmak

 • pass

  geçmek

 • penetrate

  in içine girmek

 • perceive

  algılamak

 • perfect

  mükemmelleştirmek

 • perform

  rol oynamak, yapmak

 • permit

  izin vermek

 • persuade

  inandırmak

 • photograph

  fotoğrafını çekmek

 • pilot

  klavuzluk yapmk

 • pioneer

  öncülük etmek

 • place

  koymak, yerleştirmek

 • plan

  planlamak

 • play

  oynamak

 • playacentralrole

  merkezi bir rol oynamak

 • playakeyrolein

  anahtar bir rol oynamak

 • playanearlyrole

  erken bir rol oynamak

 • position

  yerleştirmek

 • predict

  önceden bildirmek

 • prepare

  hazırlamak

 • prescribe

  tavsiye etmek

 • present

  tanıtmak

 • preserve

  devam ettirmek

 • preside

  yönetmek

 • prevent

  engellemek

 • print

  yazdırmak

 • process

  bilgisayarda denetlemek

 • procure

  kazanmak

 • produce

  Üretmek

 • profit

  kar etmek

 • program

  programlamak

 • project

  yöneltmek

 • promote

  terfi ettirmek

 • proofread

  yanlışları düzeltmek

 • prophecy

  kehanet

 • propose

  önermek

 • prospect

  araştırmak

 • protect

  korumak

 • prove

  kanıtlamak

 • provide

  sağlamak

 • publicize

  halka tanıtmak

 • publish

  yayınlamak

 • purchase

  satın almak

 • pursue

  peşini bırakmamak

 • quadruple

  dört katı olmak

 • question

  soru sormak

 • quote

  fiyat vermek

 • raise

  doğmak, yükseltmek

 • ramrod

  inat etmek

 • rank

  sıralamak

 • realize

  farkına varmak

 • reason

  sebep olmak

 • receive

  almak, kabul etmek

 • recognize

  farkına varmak

 • recommend

  tavsiye etmek

 • reconcile

  barıştırmak

 • reconstruct

  yeniden kurmak

 • record

  kayıt yapmak

 • recruit

  işe almak

 • rectify

  iyileştirmek

 • redistribute

  tekrar paylaşmak

 • reduce

  zayıflamak, azaltmak

 • reenlist

  yeniden askere almak, işe alma

 • re-evaluate

  tekrar değerlendirmek

 • refer

  atıfta bulunmak

 • refine

  arıtmak

 • regulate

  düzene sokmak

 • rehabilitate

  ıslah etmek

 • rejuvenate

  gençleştirmek

 • relate

  ilişkilendirmek

 • relay

  naklen yayınlamak

 • remove

  silmek

 • render

  ifa etmek

 • renegotiate

  yeniden uzlaşmak

 • renounce

  terk etmek, vazgeçmek

 • renovate

  yenilemek

 • reorganize

  yeniden organize etmek

 • repair

  tamir etmek

 • replace

  yer değiştirmek

 • report

  rapor etmek, haber yazmak

 • represent

  simgelemek, temsil etmek

 • request

  gerektirmek

 • require

  dilemek istemek

 • research

  araştırmak

 • resolve

  tekrar çözmek

 • respond

  yanıtlamak

 • restore

  yenilemek

 • restructure

  yeniden tasarımlamak

 • retrieve

  geri almak

 • revamp

  yenilemek, değişiklik yapmak

 • review

  eleştirmek

 • revise

  gözden geçirmek

 • revitalize

  güçlendirmek

 • revive

  yeniden canlandırmak

 • revolve (about)

  etrafında dönmek

 • rewrite

  yeniden yazmak

 • risk

  tehlikeye atlamak

 • salvage

  mal kurtarmak

 • satisfy

  memnun etmek

 • save

  kurtarmak

 • save (money/time)

  saklamak

 • schedule

  saatini saptamak, listeye kaydetmek

 • score

  skoru yazmak

 • screen

  perdelemek, elemek

 • secure

  güvenceye almak

 • select

  seçmek

 • self-finance

  kendi kendine finanse etmek

 • sense

  hissetmek

 • separate

  ayrı yaşamak

 • serve

  hizmet vermek

 • service

  bakımını sağlamak

 • setup

  kurmak

 • sew

  dikiş dikmek

 • shape

  biçimlendirmek

 • share

  paylaşmak

 • sharpen

  kesinleştirmek

 • shift

  değiştirmek

 • ship

  göndermek

 • show

  göstermek

 • sign

  işaretlemek

 • simplify

  kolaylaştırmak

 • sketch

  tarif etmek

 • solace

  avutmak

 • solidify

  sağlamlaştırmak

 • solve

  çözmek

 • sort

  sınflamak

 • spark

  kışkırtmak

 • speak

  konuşmak

 • spearhead

  öncü olmak

 • specify

  açıkça belirtmek

 • stabilize

  sağlamlaştırmak

 • staff

  eleman sağlamak

 • start

  başlamak

 • stimulate

  harekete geçirmek

 • stop

  durmak

 • straighten

  düzeltmek

 • streamline

  verimlilik düzeyini arttırmak

 • strengthen

  güçlendirmek

 • structure

  yapılandırmak

 • study

  çalışmak, incelemek

 • substantiate

  kanıtlamak

 • substitute

  yerine geçmek

 • succeed

  başarmak

 • suggest

  önermek

 • summarize

  özetlemek

 • supervise

  denetlemek

 • supply

  tedarik etmek

 • support

  desteklemek

 • survey

  incelemek, teftiş etmek

 • sustain

  güçlendirmek

 • symbolize

  sembolize etmek

 • synthesize

  sentezle birleştirmek

 • systematize

  sistemleştirmek

 • tabulate

  çizelgelemek

 • takecharge of

  sorumluluğunu üstlenmek

 • takethelead

  liderliği ele geçirmek

 • talk

  konuşmak

 • taskwith/to

  görevlendirmek

 • teach

  öğretmek

 • tend

  eğilim göstermek

 • test

  test etmek

 • tighten

  sıkılaştırmak

 • time

  zamanlamak

 • train

  eğitmek

 • transcribe

  uyarlamak

 • transfer

  çevirmek

 • transform

  dönüştürmek

 • translate

  tercüme etmek

 • transmit

  göndermek

 • travel

  yolculuk etmek

 • treat

  davranmak, elden geçirmek

 • triple

  üç kat artmak

 • troubleshoot

  sorunu bulup gidermek

 • tutor

  özel öğretmen

 • type

  daktilo kullanmak

 • uncover

  meydana çıkarmak

 • understudy

  dublörlük yapmak, yedek aktör

 • undertake

  Üstlenmek

 • unify

  birleştirmek

 • unit

  birleşme

 • update

  güncelleşmek

 • upgrade

  yükselmek

 • use

  kullanmak

 • utilize

  kullanmak

 • validate

  onaylamak

 • verbalize

  açıklamak

 • verify

  doğruluğunu kanıtlamak

 • vitalize

  yeniden hayata döndürmek

 • volunteerto/for

  gönüllü olmak

 • wade

  geçmek

 • wash

  yıkamak

 • weigh

  tartılmak

 • win

  kazanmak

 • withstand

  karşı koymak

 • work

  çalışmak

 • wring

  bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak

 • write

  yazmak

 • yield

  teslim olmak, ürün vermek