Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kpds yaygın zarflar

kpds yaygın zarflar

Last update 

kpds yaygın zarflar

 • image description
  10downloads
 • image description
  2215puzzles solved
 • INSTALL

Items (315)

 • abruptly

  birdenbire

 • absolutely

  tamamen, kesinlikle

 • absurdly

  saçma bir şekilde

 • abundantly

  bol bol

 • accidentally

  kazara

 • accordingly

  buna göre, bu bağlamda

 • accurately

  tam doğru bir şekilde

 • actually

  gerçekte

 • acutely

  ciddi şekilde

 • adamantly

  inatçı bir şekilde

 • adequately

  yeterince

 • admittedly

  itiraf etmek gerekirse

 • adventurously

  macera vari bir şekilde

 • affectingly

  dokunaklı bir şekilde

 • agreeably

  kabul edilir bir şekilde

 • amazingly

  şaşırtıcı bir şekilde

 • ambitiously

  hırsla

 • amusingly

  hoş bir şekilde

 • anxiously

  endişe ile

 • apparently

  görünüşe bakılırsa

 • appropriately

  uygun bir şekilde

 • approximately

  yaklaşık olarak

 • aptly

  uygun bir şekilde

 • ardently

  gayretle, istekle

 • artfully

  ustaca

 • artificially

  yapay, suni olarak

 • attentively

  dikkatle

 • attractively

  etkileyici bir şekilde

 • automatically

  otomatikman

 • awfully

  fena halde, korkunç bir şekilde

 • awkwardly

  acemice

 • badly

  fena halde

 • barely

  ancak, güçbela

 • baselessly

  asılsızca

 • beautifully

  güzel bir şekilde

 • becomingly

  uygun bir şekilde

 • beneficially

  faydalı bir şekilde

 • biennially

  iki yılda bir

 • bitterly

  feci bir şekilde

 • blatantly

  utanç verici şekilde, açıkça, çekinmeden

 • blissfully

  neşeyle

 • bluntly

  kesin bir dille

 • bravely

  cesaretle

 • briefly

  kısaca

 • brightly

  parlak bir şekilde, zekice

 • carelessly

  dikkatsizce

 • casually

  gayri resmi olarak

 • cautiously

  dikkatli bir şekilde

 • cavalierly

  cesaretle

 • certainly

  kesinlikle, elbette

 • cheerfully

  neşeyle, keyifle

 • charily

  ihtiyatla, istemeyerek

 • chiefly

  esas olarak

 • clearly

  açıkça

 • clumsily

  beceriksizce, acemice

 • coherently

  uyumlu bir şekilde

 • comfortably

  rahatça

 • comparatively

  nispeten, epeyce

 • competently

  ustaca

 • completely

  tamamen

 • conceivably

  belki

 • conclusively

  kesin olarak

 • consciously

  bilinçli olarak

 • consecutively

  arka arkaya

 • consequently

  netice olarak

 • considerably

  oldukça, epeyce

 • conjointly

  müştereken, birlikte

 • considerately

  düşünceli bir şekilde

 • consistently

  tutarlı bir şekilde

 • constantly

  sürekli olarak

 • conveniently

  elverişli şekilde

 • convincingly

  iknaedicibir şekilde

 • cordially

  samimiyetle

 • crudely

  kabaca

 • curiously

  meraklı bir şekilde

 • currently

  halen, şuanda

 • daringly

  cesurca

 • deadly

  öldürücü bir şekilde, kesinlikle

 • decidedly

  kesinlikle

 • decisively

  kararlılıkla

 • deeply

  derinden, çok

 • defectively

  kusurlu olarak

 • deficiently

  yetersizce

 • definitely

  kesinlikle

 • deliberately

  kasten, bilebile

 • delicately

  narin, hassas bir şekilde

 • densely

  yoğun bir şekilde

 • dependently

  eli kolu bağlı olarak

 • depressingly

  üzerek

 • desirably

  arzu edilir bir şekilde

 • desperately

  ümitsizce, aşırı bir şekilde

 • differently

  farklı bir şekilde

 • diminishingly

  eksilerek

 • disgustingly

  iğrenç bir şekilde

 • dishonestly

  namussuzca

 • distastefully

  tatsız şekilde, nahoş bir biçimde

 • diversely

  farklı bir şekilde

 • doubtfully

  kuşkulu bir şekilde

 • dramatically

  çarpıcı olarak, önemli ölçüde

 • drowsily

  uykulu bir şekilde

 • dubiously

  şüpheyle

 • eagerly

  şevkle, istekle

 • earnestly

  ciddi, samimi bir şekilde

 • effectively

  etkili olarak

 • effortlessly

  kolayca

 • elaborately

  ayrıntılı olarak

 • elegantly

  nezaketle

 • embarrassingly

  utanç verici bir şekilde

 • endearingly

  sevimlice

 • enormously

  aşırı derecede

 • enthusiastically

  gayretli, hevesli bir şekilde

 • entirely

  tamamen

 • equally

  eşit olarak

 • essentially

  esasen

 • eternally

  sürekli

 • eventually

  nihayetinde, en sonunda

 • evidently

  belli ki

 • exactly

  tam olarak

 • exceedingly

  aşırı bir şekilde

 • excellently

  mükemmel bir şekilde

 • exceptionally

  olağan üstü bir şekilde

 • excessively

  aşırı derecede

 • exclusively

  özellikle, sadece

 • exhaustedly

  tükenmiş, yorgun bir şekilde

 • exhaustively

  etraflıca, kapsamlı bir şekilde

 • experimentally

  deneysel olarak

 • explicitly

  açıkça

 • extensively

  kapsamlı bir şekilde

 • extraordinarily

  olağanüstü bir şekilde

 • extravagantly

  müsrifçe

 • extremely

  aşırı derecede

 • faithfully

  sadakatle

 • familiarly

  dostça

 • fantastically

  aşırı derecede

 • fatally

  öldürücü biçimde, ciddi bir biçimde

 • faultlessly

  kusursuz bir şekilde

 • favourably

  destekleyerek, olumlu görerek

 • feverishly

  heyecanlı, ateşli bir şekilde

 • fiercely

  kızgın, acımasız bir şekilde

 • flatly

  düpedüz, açıkça

 • fluently

  akıcı bir biçimde

 • formally

  resmi olarak

 • fortunately

  neyse ki, çok şükür, iyi ki

 • frankly

  dürüst olmak gerekirse

 • frequently

  sık sık

 • frightfully

  korkunç bir şekilde

 • fully

  tamamen

 • fundamentally

  esasen, esaslı bir şekilde

 • generously

  cömertçe

 • gently

  nazikçe, yavaşça, tatlılıkla

 • gradually

  giderek, git gide artarak

 • greatly

  oldukça, fazlaca, epeyce

 • half-heartedly

  isteksizce

 • hardly

  hemen hemen hiç, zar zor

 • harshly

  sertçe, kaba bir şekilde

 • hastily

  aceleci bir şekilde

 • heavily

  ağır, yoğun bir şekilde

 • hesitantly

  tereddütlü bir şekilde

 • highly

  hayli

 • hopefully

  ümitle

 • hospitably

  misafirperverlikle

 • humorously

  espirilibir şekilde

 • immensely

  fazlasıyla, gayet

 • immorally

  ahlaksızca

 • impeccably

  hatasız olarak

 • impressively

  etkileyici bir şekilde

 • incautiously

  dikkatsizce

 • incessantly

  sürekli olarak

 • incompetently

  beceriksizce, acemice

 • inconsiderately

  düşüncesizce

 • incorrectly

  yanlış olarak

 • increasingly

  giderek, gitgideartarak

 • indecently

  edepsizce, ahlaksızca

 • indecisively

  kesin olmayarak

 • indefinitely

  süresiz olarak

 • independently

  bağımsız olarak

 • indifferently

  ilgisizce

 • indisputably

  tartışmasız bir şekilde

 • individually

  ayrı ayrı

 • inevitably

  kaçınılmaz biçimde

 • infectiously

  bulaşıcı olarak

 • inferentially

  imalı bir şekilde

 • inherently

  doğal olarak

 • initially

  başlangıçta

 • intelligently

  akıllıca

 • intelligibly

  anlaşılır biçimde

 • intensely

  yoğun bir şekilde

 • intentionally

  bilebile, kasıtlı olarak

 • invariably

  sürekli olarak, hiç şaşmadan

 • inwardly

  içeride

 • joyfully

  neşeyle

 • lately

  son zamanlarda, yakınlarda

 • literally

  harfi harfine

 • lively (adj.)

  canlı, neşeli

 • luckily

  şanslı şekilde

 • mainly

  çoğunlukla

 • masterly

  ustaca

 • mercilessly

  acımasızca

 • merely

  sadece

 • meticulously

  kılı kırk yararak

 • mildly

  ılımlı bir şekilde

 • miraculously

  mucize eseri

 • moderately

  ılımlı bir şekilde

 • mournfully

  kederli bir şekilde

 • mourningly

  kederlice

 • mutually

  karşılıklı olarak

 • naturally

  doğal olarak

 • nearly

  neredeyse

 • nervously

  sinirli olarak

 • notably

  özellikle

 • obscurely

  anlaşılmayacak şekilde

 • outwardly

  dışa dönük bir şekilde

 • painfully

  ıstırap vererek

 • partially

  kısmen

 • particularly

  özellikle

 • patiently

  sabırla

 • peacefully

  huzurlu bir şekilde

 • peculiarly

  acayip şekilde

 • perfectly

  mükemmel bir şekilde

 • perpetually

  daima

 • persistently

  inatla

 • placidly

  nazikçe

 • plainly

  açıkça

 • pleadingly

  yalvararak

 • pleasantly

  hoş bir şekilde

 • potentially

  imkan dahilinde

 • practically

  hemen hemen

 • precisely

  tam olarak

 • preferably

  tercihen

 • presumably

  muhtemelen

 • previously

  önceden

 • privately

  özel olarak

 • profoundly

  derinden, çok

 • progressively

  aşamalı olarak

 • prominently

  egemen, baskın bir şekilde

 • properly

  uygun şekilde

 • proportionally

  orantılı olarak

 • publicly

  alenen

 • purely

  sadece, yalnız

 • quickly

  çabuk, acele bir şekilde

 • randomly

  rast gele

 • rapidly

  hızlıca

 • readily

  hemence, isteyerek

 • reasonably

  oldukça

 • recklessly

  dikkatsizce, pervasızca

 • regularly

  düzenli olarak

 • relatively

  nispeten

 • relentlessly

  merhametsizce

 • reliably

  güvenilir şekilde

 • reluctantly

  gönülsüzce

 • remarkably

  dikkate değer biçimde

 • resolutely

  azimle

 • respectively

  sırası ile

 • restrictedly

  sınırlı bir şekilde

 • roughly

  kabaca

 • safely

  güvenli bir şekilde

 • satisfactorily

  tatmin edici biçimde

 • securely

  güvenle, kesin olarak

 • sensibly

  makul bir şekilde

 • sensitively

  duyarlıca

 • sentimentally

  duygulu bir şekilde

 • seriously

  ciddi bir şekilde

 • severely

  sert, ciddi bir sekilde

 • shortly

  yakında, kısaca

 • shyly

  ürkekçe

 • simply

  sadece

 • simultaneously

  eşzamanlı

 • skillfully

  becerikli bir biçimde

 • slightly

  hafifçe

 • slowly

  yavaşça

 • slyly

  sinsice

 • smoothly

  sorunsuz olarak

 • solely

  sadece

 • sorrowfully

  hazinbir şekilde

 • sparsely

  seyrek olarak

 • spontaneously

  kendiliğinden

 • steadily

  düzenli bir şekilde

 • stupidly

  ahmakça

 • substantially

  önemli ölçüde

 • successively

  arka arkaya

 • succinctly

  kısaca

 • sufficiently

  yeterlibir şekilde

 • suitably

  uygun şekilde

 • superficially

  yüzeysel olarak

 • surely

  muhakkak

 • tactlessly

  patavatsızca

 • tenderly

  şefkatle

 • terribly

  korkunç, müthiş bir şekilde

 • thoroughly

  tamamen

 • thoughtlessly

  düşüncesizce

 • tightly

  sıkıca

 • timidly

  ürkekçe

 • tolerantly

  toleranslı bir şekilde

 • tremendously

  aşırı bir şekilde

 • truly

  gerçekten

 • ultimately

  sonunda

 • unconsciously

  bilinçsizce

 • undeniably

  inkar edilmez bir şekilde

 • undoubtedly

  şüphesiz

 • unexpectedly

  ansızın

 • unpleasantly

  nahoş bir şekilde

 • unusually

  nadiren

 • urgently

  acilen

 • utterly

  tamamen

 • vaguely

  belirsizce

 • variably

  kararsız

 • vehemently

  şiddetle

 • vigorously

  gayretli, yorucu bir şekilde

 • virtually

  neredeyse, hemen hemen

 • vitally

  hayati olarak

 • voluntarily

  gönüllü bir şekilde

 • wastefully

  savurgan bir şekilde

 • widely

  yaygın olarak

 • willingly

  isteyerek

 • wisely

  akıllıca