Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kpds phrasal verbs

kpds phrasal verbs

Last update 

kpds phrasal verbs

Items (246)

 • abide by

  itaat etmek

 • account for

  izah etmek, açıklamak (explain) (2) sebep olmak

 • act on

  (bir tavsiye/öğüt vb) -- üzerine harekete geçmek, -- e göre davranmak

 • act up

  (1) abuk sabuk davranmak (2) adam akıllı çalışmamak

 • air out

  odayı havalandırmak

 • ask for

  rica etmek

 • ask out

  birine çıkma teklifinde bulunmak

 • back down

  geri adım atmak (withdraw)

 • back out of

  pull out of -- den çekilmek

 • back up

  (1) desteklemek, arka çıkmak (support) (2) yedeklemek

 • bargain for

  take into account, take into consideration hesaba katmak, göz önünde bulundurmak

 • become of

  başına gelmek

 • blow out

  üfleyerek söndürmek

 • blow up

  şişirmek, patlatmak

 • break down

  (1) (makinenin) bozulmak (2) ağlamak (3) köklerine ayırmak

 • break in

  (1) alışmak (2) soymak

 • break into

  soymak, zorla girmek

 • break off

  son vermek, bitirmek

 • break out

  patlak vermek

 • break out of

  firar etmek

 • break up

  ayrılmak, boşanmak

 • bring down

  (1) (fiyat)indirmek (2) (hükümet vb) devirmek (overthrow)

 • bring off

  zorluklara rağmen başarmak

 • bring out

  (1) yayımlamak (publish) (2) piyasaya yeni bir mal sürmek

 • bring round

  ayıltmak

 • bring up

  yetiştirmek/kusmak/ortaya konu atmak

 • brush up (on)

  eski bilgisini tazelemek, tozunu almak (mecazi anlamda)

 • bump into

  run into (1) karşılaşmak (2) çarpmak

 • burn down

  (1) (yangında) yanıp kül olmak (2) yakıp kül etmek

 • buy off

  pay off rüşvet yedirmek

 • buy out

  bir işyerini birinden satın almak

 • call down

  put down tell off azarlamak (admonish)

 • call for

  gerektirmek, istemek (demand)

 • call in

  haber etmek/ziyaret etmek

 • call off

  iptal etmek

 • call up

  (1) telefon etmek (2) askere çağırmak (recruit)

 • calm down

  (1) sakinleşmek (2) sakinleştirmek

 • carry on

  devam ettirmek

 • carry out

  uygulamaya koymak/yürütmek (deney vb)

 • catch on

  popülarite kazanmak, beğenilmek, halk tarafından tutulmak

 • catch up with

  keep up with aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek

 • check in

  (otelde vb) yer ayırtmak, kayıt yaptırmak

 • check out

  bir yerden ayrılırken hesabı kapatmak

 • cheer up

  neşelenmek, neşelendirmek

 • clear off

  temizlemek (orman, leke vb)

 • close down

  iflas etmek

 • close up

  dükkanı gün sonunda kapatmak

 • come across

  tesadüfen karşılaşmak (run across)

 • come by

  come into mirasa konmak (inherit)

 • come out

  (1) ortaya çıkmak (2) filizlenmek

 • come over

  üstesinden gelmek (deal with)

 • come round

  (1) ayılmak (come to) (2) ziyaret etmek

 • come round

  come over ziyaret etmek

 • come to

  come round ayılmak

 • come up against

  yüz yüze gelmek

 • come up with

  ortaya bir düşünce atmak, üretmek

 • cope with

  baş etmek, üstesinden gelmek

 • cope without

  do without -- sız idare etmek

 • count on

  rely on depend on bel bağlamak, güvenmek, dayanmak

 • count out

  leave out çıkarmak,hesaba katmak

 • cross out

  üstünü çizmek, silmek

 • cut across

  go across kestirme yoldan gitmek

 • cut down (on)

  cut back (on) azaltmak, kısmak (sigara, alkol vb)

 • cut in

  sözünü kesmek, araya girmek, işine engel olmak (interrupt)

 • cut out

  (bir yerden bir resim/tablo vb) kesip çıkarmak

 • cut up

  dilimlemek

 • die down

  yatışmak, dinmek (gürültü, ses vb)

 • do away with

  yıkmak (abolish)

 • do over

  start over sil baştan yapmak

 • do up

  (1) kemer bağlamak (2) restore etmek

 • do without

  cope without -- sız idare etmek

 • doze off

  fall asleep uyuya kalmak

 • draw up

  taslak hazırlamak, plan çizmek

 • dress up

  resmi kıyafet giyinmek, şık giyinmek

 • drop by

  stop by ziyaret etmek, (evine vb) damlamak

 • drop off

  yolcu indirmek

 • drop out of

  (okulu vb) terketmek, bırakmak

 • fall down

  yere düşmek

 • fall out (with)

  kavga etmek

 • figure out

  make out anlamak (understand)

 • fill out

  form doldurmak

 • fill up

  benzin deposunu doldurmak

 • fill up with

  ile dolu olmak, dolmak

 • find out

  öğrenmek, keşfetmek (discover, learn)

 • flood in

  flock to bir yere akın etmek

 • get along with

  get on with iyi geçinmek

 • get at

  ima etmek, demek istemek

 • get away (with)

  run off kaçmak, sıvışmak

 • get back

  kaybettiğin bir şeye kavuşmak

 • get by

  geçinmek, hayatta kalmak (survive)

 • get down

  moral bozulmak

 • get into

  (taksiye, asansöre vb) binmek

 • get off

  araçtan inmek (toplu taşıttan)

 • get on

  binmek (toplu taşıtlara)

 • get on with

  get along with biri ile iyi geçinmek, iyi arkadaş olmak

 • get out of

  (arabadan, asansörden vb) inmek (2) -- den uzak durmak

 • get over

  (1) üstesinden gelmek, çözmek (sort out work out) (2) (hastalık için) iyileşmek (pick up)

 • get rid of

  (1) -- den kurtulmak (2) başından savmak

 • get up

  uyanmak

 • give in

  pes etmek, mücadeleye teslim olmak (surrender)

 • give up

  vazgeçmek, bırakmak (abandon)

 • go down with

  come down with hastalanmak, yataklara düşmek

 • go in for

  yazılıya/yarışmaya girmek

 • go off

  (1) patlamak (explode) (2) kurulu bir aletin çalması (zil, çalar saat vb) (3) (yemek vb) ekşimek, bozulmak

 • go on

  devam etmek (continue)

 • go out

  yanan bir şeyin sönmesi (2) cereyanların kesilmesi

 • go over

  (1) göz atmak (go through) (2) ziyaret etmek

 • go through

  go over bir şeye göz atmak, incelemek, göz gezdirmek

 • go with

  uygun olmak, yakışmak (match)

 • go without

  dayanmak, idare etmek (su, yemek vb olmadan )

 • grow into

  (elbisenin) tam oturması, yakışması

 • grow out of

  elbisenin küçük gelmesi

 • grow up

  yetişkin olmak, büyümek

 • hand in

  elden teslim etmek (submit)

 • hand out

  elden dağıtmak (distribute)

 • hang down

  telefonu suratına kapatmak

 • hold on

  hang on (telefonda vb) beklemek

 • hold up

  gecikmek/soymak (banka),soygun yapmak

 • iron out

  uzlaşmak, sorunu halletmek

 • join in

  katılmak (participate in take part in)

 • jot down

  take down copy down write down not almak, kaydetmek

 • keep away (from)

  uzak durmak

 • keep in touch with

  get in touch with irtibata geçmek, bağlantı kurmak

 • keep on

  carry on yapmaya devam etmek, yapadurmak (continue)

 • keep out

  -- den uzak durmak, girmemek

 • keep to

  stick to sadık kalmak, bağlı kalmak (diyete, söze vb)

 • keep up with

  catch up with hızına/seviyesine yetişmek

 • kick out

  kovmak, kıçına tekmeyi basmak

 • knock out

  (1) darbe indirip bayıltmak (2) şık elemek

 • knock somebody down

  birine çarpıp devirmek

 • knock something down

  (1) yıkmak (demolish) (2) devirmek

 • laugh about

  bir olay aklına geldikçe gülmek

 • laugh off

  gülüp geçmek

 • lay down

  kural koymak

 • lay off

  işten çıkarmak (dismiss)

 • leave out

  count out hariç tutmak, dahil etmemek

 • let down

  yüzüstü bırakmak, hayal kırıklığına uğratmak

 • let in

  (1) içeri buyur etmek (2) emmek, soğurmak (absorb)

 • let in on

  haberdar etmek, bilgilendirmek

 • let out

  serbest bırakmak (realease)

 • let up

  yağmurun dinmesi (cease)

 • listen in

  konuşulanlara kulak kabartmak (overhear)

 • live off

  sırtından geçinmek

 • live on

  feed on ile beslenmek, ile geçinmek

 • look after

  ilgilenmek, bakımını üstlenmek

 • look down on

  aşağılamak

 • look forward to

  dört gözle beklemek

 • look into

  araştırmak

 • look out (for)

  watch out (for) dikkatle bakınmak, aramak

 • look up

  aramak (sözlükten, ansiklopediden kelime, bilgi vb)

 • look up to

  saygı duymak

 • make for

  leave for head for -- e doğru gitmek

 • make out

  (1) anlamak (figure out) (2) gözleriyle seçebilmek

 • make up

  (1) uydurmak (fabricate) (2) oluşturmak (form, constitute)

 • make up for

  telafi etmek (compensate)

 • make up to

  yalakalık yapmak (flatter)

 • miss out (on)

  unutmak, gözden kaçırmak, dahil etmeyi unutmak

 • open up (to)

  birine açılmak

 • part with

  -- den ayrılmak

 • pass away

  ölmek (die)

 • pass out

  bayılmak (faint)

 • pay off

  (1) rüşvet vermek/yedirmek (buy off) (2) haraç vermek (3) borcunu kapatmak, tüm borcunu ödemek

 • pick out

  seçmek (select)

 • pick up

  (1) anlamak, kavramak (2) birini/bir şeyi bir yerden almak (3) iyileşmek, şifa bulmak (4) (dolmuşa, oto vb) yolcu almak

 • play down

  küçümsemek, alay etmek, hafife almak

 • point out

  call attention to draw attention to vurgulamak, dikkati çekmek

 • pour down

  sağanak yağış

 • pull through

  şifa bulmak, iyileşmek (pick up)

 • put aside

  cast aside save up para biriktirmek, kenara para koymak

 • put away

  düzenlemek, derlemek, toplamak

 • put down

  tell off rezil etmek/fırçalamak

 • put forward

  put forth öne sürmek, söz konusu yapmak

 • put off

  ertelemek/midesini bulandırmak/konsantresini bozmak

 • put on

  giyinmek/kilo almak

 • put out

  söndürmek

 • put through

  telefona bağlanmak

 • put up

  ağırlamak/baş üstüne koymak/monte etmek/fiyat artırmak

 • put up with

  hoşgörülü olmak/ katlanmak

 • quiet down

  sessiz olmak, sesini kesmek

 • rip off

  kazıklamak (overcharge)

 • rule out

  göz ardı etme, saymama, dahil etmeme (exclude, eliminate)

 • run across

  come across tesadüfen rastlamak

 • run into

  (1) tesadüfen karşılaşmak (come across) (2) bir yere veya bir şeye çarpmak (bump into)

 • run off

  fotokopi ile çoğaltmak (duplicate)

 • run out

  tükenmek (expire)

 • run over

  arabayla ezmek

 • rush in

  alel acele içeri girmek

 • rush out

  alel ecele dışarı çıkmak

 • see off

  wave off uğurlamak

 • see through

  (1) birinin iç yüzünü/niyetini anlamak (2) durumun/olayın iç yüzüne vakıf olmak, olup biteni iyi anlamak

 • sell out

  satıp tüketmek (2) çok satıp tükenmek (kaset, kitap vb)

 • send for

  (doktor, muslukçu vb) çağırtmak

 • set off

  (1) yola çıkmak (set out) (2) başlatmak (launch)

 • set out (on)

  set off yola çıkmak, yolculuğa çıkmak

 • set up

  kurmak

 • settle down

  hızlı bir hayat tarzından elini eteğini çekmek, durulmak

 • settle in

  yerleşmek

 • show around

  etrafı gezdirmek

 • show off

  hava atmak

 • show up

  turn up çıkagelmek, varmak (partiye, derse vb)

 • shy away (from)

  çekinmek, -- den utanmak

 • slow down

  yavaşlamak

 • sort out

  problem çözmek/sınıflandırmak

 • speak for

  -- nın adına konuşmak

 • speak out

  itiraf etmek (confess)

 • speak up

  konuşurken sesini yükseltmek

 • spell out

  (TBMM, AIDS, UFO gibi kısaltmaları) açılımını yazmak

 • stand for

  temsil etmek, anlamına gelmek (UFO stands for “Unidentified Flying Object”

 • stand out

  kabak gibi sırıtmak, göze çarpmak

 • step down

  istifa etmek (resign)

 • stick to

  keep to sadık kalmak, bağlı kalmak (diyete, söze vb)

 • switch/turn on

  çalıştırmak, açmak (elektrik vb)

 • take after

  look like benzemek (resemble)

 • take down

  jot down copy down write down not almak, kaydetmek

 • take in

  (1) elbise daraltmak (2) anlamak (3) birini kandırmak

 • take off

  kıyafet çıkarmak/uçak-havalanmak/kilo vermek/taklit etmek/malın piyasadan kalkması

 • take on

  üstlenmek (sorumluluk) (assume)

 • take out

  pull out diş çekmek/çöpü dışarı atmak

 • take over

  take charge of devralmak

 • take to

  istemek, arzulamak

 • take up (with)

  hobi edinmek,yer zaman kaplamak

 • talk into

  ikna etmek (persuade)

 • tear down

  pull down knock down yıkmak, yerle bir etmek

 • tear out

  defterden sayfa koparıp çıkarmak

 • tear up

  yırtmak, parça pinçik etmek

 • think over

  derin derin düşünmek

 • think up

  think out dream up yeni bir şeyler düşünmek, akıl etmek

 • throw away

  çöpe atmak

 • tip off

  bilgilendirmek (inform)

 • touch on

  point out değinmek, vurgulamak (emphasize)

 • try on

  üzerinde denemek (elbise, ayakkabı vb)

 • try out

  (metod, teknik, yol yordam vb) denemek

 • turn down

  (1) (televizyon, radyo vb) sesini kısmak (2) geri çevirmek, reddetmek

 • turn off

  kapatmak (çalışan bir makineyi/ışığı vb)

 • turn up

  ses açmak/varmak, ulaşmak

 • use up

  kullanıp tüketmek

 • wait on

  birilerine hizmet etmek, servis yapmak

 • wake up

  uyanmak, uyandırmak

 • walk out

  bir şeyi/birisini protesto ederek bulunduğu yeri terk etmek

 • wave off

  see off uğurlamak

 • wear away

  aşınmak, yıpranmak

 • wear off

  (toprağı vb) aşındırmak

 • wear somebody out

  yormak, yıpratmak (tire out)

 • wear something out

  eskitmek, yıpratmak

 • wipe down

  wipe off (bezle, fırçayla vb) bir zemini temizlemek

 • work out

  (1) zor bir durumun üstesinden gelmek (2) problem çözmek (3) hesaplamak