Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kpds Yaygın Prepositional Idioms

kpds Yaygın Prepositional Idioms

Last update 

kpds Yaygın Prepositional Idioms

Items (576)

 • above all

  bilhassa, özellikle

 • according to one tradition

  bir rivayete göre (according to accounts)

 • against will

  istemeyerek, zorla

 • ahead of

  --- nın önünde gitmek

 • all of a sudden

  ansızın, birden bire (without warning)

 • all too soon

  pek erken, zamansız (ölüm vb)

 • apart from

  (1) den başka (2) --- nın yanısıra

 • arm in arm

  kol kola

 • as a rule

  kural olarak

 • as for

  as to --- e gelince, söz konusu --- olunca

 • as opposed to

  in contrast to --- ya karşılık, ---- ile kıyaslandığında

 • as regards

  with regard to --- ile ilgili olarak

 • as yet

  şimdilik, henüz

 • at (the crack of) dawn

  sabahın köründe, şafakla beraber

 • at a disadvantage

  dezavantajlı durumda

 • at a discount

  indirimli fiyata (almak, satmak)

 • at a glance

  bir bakışta

 • at a high/low price

  yüksek/düşük bir fiyata

 • at a loss

  (1) ne yapacağını bilmez, şaşırmış durumda (2) zararına

 • at a time

  bir defada

 • at all costs

  ne pahasına olursa olsun

 • at any rate

  en azından

 • at any time

  her an

 • at best

  en iyi ihtimalle, taş çatlasa

 • at birth

  doğum anında, doğarken

 • at death

  ölünce, ölürken

 • at ease

  rahatı/keyfi yerinde *** with ease kolaylıkla

 • at first

  ilk etapta, ilk başta

 • at first sight

  ilk bakışta

 • at full speed

  tam gazla, son hızla

 • at intervals

  aralıklarla, ara ara, zaman zaman

 • at large

  (1) firari (2) detaylı olarak (in detail = at length)

 • at last

  nihayet, sonunda

 • at least

  en azından

 • at length

  uzun uzadıya (in detail at large)

 • at odds with

  --- ile arası bozuk olmak

 • at one time

  zamanın birinde, vaktin birinde

 • at one’s disposal

  at one’s service birinin emrine hazır olmak

 • at one’s leisure

  boş zamanlarında

 • at random

  rasgele, tesadüfen

 • at risk

  risk altında

 • at the age of

  yaşlarında, yaşında

 • at the expense of

  at the cost of --- nın pahasına

 • at the latest

  en geç

 • at the mercy of

  --- nın merhametine/insafına kalmış

 • at the most

  en çok, taş çatlasa

 • at the peak of

  --- nın zirvesinde

 • at the time

  o onda (at that time)

 • at times

  from time to time zaman zaman, bazen

 • at variance with

  --- ile ters düşmek, --- ile çelişmek

 • at war (with)

  ---- ile savaş halinde olmak

 • at will

  kendi isteğiyle

 • at work

  işte, iş yerinde

 • at worst

  en kötü ihtimalle

 • at your own risk

  olacaklardan siz sorumlusunuz (arabanızı olmadık yere park edince arabanın başına geleceklerden siz sorumlu olursunuz)

 • attach/give importance to

  önem vermek

 • back and forth

  ileri geri (hareket) (to and fro)

 • back to front

  elbisenin önünü arkasına giymek

 • be over the moon

  sevinçten havalara uçmak

 • bear grudge against

  birine karşı kin gütmek

 • bear resemblance to

  ile benzerlik göstermek

 • beat around the bush

  bin dereden su getirmek

 • Behave yourself!

  Kendine gel! Terbiyeni takın !

 • beside the point

  konu ile ilgisi olmamak X to the point

 • beyond comprehension

  anlaşılamayacak kadar karışık, detaylı

 • beyond recognition

  tanınmaz hale gelmiş (kaza sonrası ceset vb)

 • bid farewell to

  say goodbye to veda etmek

 • blame somebody/something for

  den dolayı birini suçlamak

 • break even

  ne kar ne de zarar etmek

 • break the ice

  iki kişinin arasındaki buzları eritmek

 • bring to light

  aydınlatmak, açığa kavuşturmak (shed light on)

 • burst into flames

  alev almak, ateş almak

 • burst into laughter/tears

  kahkahaya/gözyaşlarına boğulmak

 • by a hair’s breadth

  kıl payı

 • by accident

  kazara, tesadüfen

 • by all means

  (1) her şeye rağmen (2) elbette

 • by and by

  yakında, çok geçmeden

 • by and large

  in general genel olarak

 • by chance

  tesadüfen

 • by coincidence

  tesadüf eseri, tesadüfen

 • by degrees

  derece derece, basamak basamak

 • by ear

  kulaktan dolma, kulaktan kulağa

 • by far

  şu ana kadar ki, o ana kadar ki olanlar arasında

 • by force

  zorla, güç kullanarak

 • by hand

  elle, elini kullanarak

 • by heart

  ezbere (from memory )

 • by large

  genellikle

 • by law

  kanunlara göre

 • by means of

  sayesinde, vasıtasıyla (by virtue of through)

 • by mistake

  kazara ( by accident )

 • by name

  ismiyle (hitap ederken)

 • by no means

  asla, hiçbir şekilde (on no account)

 • by sight

  görünüş olarak

 • By the way

  Sırası gelmişken, Bu arada

 • by virtue of

  ---- den dolayı, nedeniyle

 • by way of

  yoluyla, üzerinden (Ankara’ya İzmir üzerinden gitmek)

 • by word of mouth

  ağız yoluyla

 • call attention to

  dikkat çekmek, vurgulamak ( point out )

 • can’t bear+Ving/to do

  can’t stand+Ving katlanmak, tahammül etmek

 • can’t help + Ving

  kendini alamamak, kendine hakim olamamak

 • can’t make it (to)

  önceden kararlaştırılan bir plana uyamama

 • catch a glimpse of

  gözüne ilişmek ( catch sight of )

 • catch somebody in action/in the act/red-handed

  suç üstü yakalamak

 • catch somebody unawares

  birini gafil avlamak, hazırlıksız yakalamak

 • catch/take somebody by surprise

  birini şaşırtmak

 • catch/keep up with somebody/something

  hızına yetişmek

 • come into being

  come into existence meydana gelmek, var olmak

 • come to an agreement

  reach an agreement uzlaşmaya varmak

 • come to an end

  come to a halt sona ermek, bitmek

 • come to light

  aydınlığa kavuşmak

 • commit suicide

  intihar etmek

 • cram one’s brains

  beyin patlatmak, çok fazla çalışmak

 • derive pleasure from

  --- den zevk almak (take pleasure in)

 • develop a crash on

  birine tutulmak, birini çok sevmek

 • develop a liking for

  (birini zamanla) sevmeye başlamak

 • develop fever

  ateşi çıkmak

 • die for doing

  can’t wait to do yapmak için can atmak

 • do away with somebody/something

  yıkmak, yok etmek, öldürmek

 • do harm to

  --- e zarar vermek

 • Do I make myself clear?

  Kendimi ifade edebildim mi? Anlıyor musun?

 • do nothing but V1 (DO)

  ---- nın dışında bir şey yapmamak

 • do one’s best

  elinden gelenin en iyisini yapmak

 • do somebody a favour

  birine iyilik yapmak

 • Don’t be long!

  Sakın geç kalma *** I won’t be long Geç kalmam!

 • Don’t make me laugh!

  Beni güldürme!

 • draw a conclusion from

  --- den sonuç çıkarmak

 • drive somebody crazy/mad

  delirtmek, çıldırtmak

 • earn a living

  make a living geçimini sağlamak, parasını kazanmak

 • eat like a horse

  kıtlıktan çıkmış gibi yemek

 • end in a draw

  (maç, oyun vb için) berabere bitmek

 • end up in

  (hapishane, hastane vb bir yerde) son bulmak, sonuçlanmak

 • end up with

  bir şeyle sonuçlanmak

 • Enjoy it!

  Afiyet olsun!

 • every now and then

  arada sırada, zaman zaman

 • every other day

  gün aşırı, birer gün arayla

 • except for

  with the exception of -- nın haricinde, -- den başka

 • Exceptions don’t break rules!

  İstisnalar kaideyi bozmaz!

 • face to face

  yüz yüze, bire bir

 • fall asleep

  uyuya kalmak

 • fall into disfavour with

  --- ile muhalefete düşmek

 • fall into disrepute

  itibarı zedelenmek, gözden düşmek

 • fall on the same date

  --- ile aynı tarihe denk gelmek

 • fall out of love with

  aşık olduğundan ayrılmak X fall in love with

 • fall out with somebody

  birisi ile kavga etmek

 • fall short of (expectations)

  beklentiye cevap verememek

 • far from being + adjective

  (mükemmel, iyi vb) olmaktan çok uzak

 • feel at home

  kendini evinde gibi hissetmek

 • feel like + Ving

  arzu etmek, istemek

 • feel like a fish out of water

  kendini sudan çıkmış balık gibi hissetmek

 • few and far between

  once in a while kırk yılda bir

 • find it hard/difficult TO DO

  yapmakta zorlanmak

 • for a change

  değişiklik olsun diye

 • for a fortnight

  iki haftalığına

 • for ages

  uzun bir sure

 • for certain

  for sure kesin olarak, emin bir şekilde

 • for good

  sonsuza kadar, ebediyen (forever)

 • for instance

  örneğin (for example )

 • for no (good) reason

  durduk yere, sebepsiz yere

 • for once

  sadece bir kereliğine mahsus

 • for sale

  satılık

 • for short

  bir ismin kısaltması (ODTÜ, NATO, TBMM vb )

 • for some reason

  bir takım sebeplerden dolayı

 • for sure

  for certain kesin olarak, emin bir şekilde

 • for the benefit of

  ---- nın yararı için, ---- e faydalı olması için

 • for the purpose of

  --- mek için, --- mek amacıyla

 • for the sake of

  hatırına, uğruna, aşkına

 • for the time being

  şu anda

 • from experience

  tecrübelere dayanarak

 • from memory

  by heart ezberden

 • from now on

  şu andan/tarihten itibaren (from this date forward )

 • from the horse’s mouth

  ilk ağızdan (haber)

 • from time to time

  zaman zaman ( at times )

 • from top to head

  tepeden tırnağa

 • gain access to

  gain entrance to --- e erişmek, --- e ulaşmak

 • gain favour with

  birisinin gözüne girmek/beğenisini kazanmak

 • get away with something

  (1) alıp kaçmak, sıvışmak (para vb) (2) yaptığı bir kabahatin cezsını çekmemek, yanına kar kalmak

 • get along/on with somebody

  birisi ile geçinmek

 • get on somebody’s nerves

  sinirlendirmek, delirtmek

 • get stranded

  mahsur kalmak

 • get through doing something

  bir şeyi yapmakta muvaffak olmak

 • Get well soon!

  Geçmiş Olsun! Acil Şifalar Dilerim!

 • give birth to

  doğurmak, doğum yapmak

 • give priority/precedence to

  (birine veya bir şeye) öncelik tanımak

 • give rise to

  give way to sebep olmak

 • give somebody a blow

  birine darbe indirmek

 • give somebody a cold reception

  birini soğuk karşılamak

 • give somebody a lift

  birini arabayla bir yere bırakmak

 • give somebody a ring

  give somebody a shout birini telefonla aramak

 • give somebody a shot

  give somebody an injection aşı yapmak

 • give somebody a warm reception

  birini sıcak karşılamak

 • give somebody a warning

  birini uyarmak

 • give way to

  give rise to sebep olmak, yol açmak

 • give/lend somebody a hand with something

  birine yardım etmek

 • go astray

  (1) (hayvanlar için) sürüden ayrılmak (2) (insan için) sapıtmak

 • go bankrupt

  iflas etmek

 • go by / go past

  --- nın önünden geçmek

 • go cold with somebody

  birinden soğumak

 • go crazy

  go mad çıldırmak, kafayı yemek

 • go for a stroll

  go for a walk take a walk yürüyüşe çıkmak

 • go into action

  take action harekete geçmek

 • go out of business

  iflas etmek (go bankrupt)

 • go out of hand

  kontrolden çıkmak

 • go senile

  bunamak

 • hand in hand

  el ele

 • Handle with care!

  Dikkatli taşıyın!

 • have a look at

  göz atmak ( take a look at)

 • have a memory/mind like a sieve

  berbat bir hafızası olmak

 • have a row with somebody over something

  birisiyle bir konuda tartışmak

 • have a word with somebody

  birisiyle ciddi bir konuda konuşmak

 • have an affair with

  birisiyle ilişki yaşamak

 • have an effect/impact on/upon

  etkilemek, üzerinde etkisi olmak

 • have butterflies in one’s stomach

  heyecandan midesine kramplar girmek

 • have confidence in

  güvenmek ( trust )

 • have difficulty/trouble (in) + Ving

  --- yapmakta zorlanmak

 • have no other choice but TO DO

  ---- yapmaktan başka çare yok

 • have to do with

  ile alakası/ilgisi olmak

 • Help yourself!

  Buyrun yiyin!

 • I haven’t the faintest/slightest idea!

  En ufak bir fikrim bile yok!

 • in (dire) need of

  --- e (çok) ihtiyacı olmak

 • in a bad temper

  asabi, sinirli

 • in a hurry

  alelacele, acelesi olmak (in haste)

 • in a mess

  darmadağınık, pislik içerisinde

 • in a moment

  az sonra, birazdan

 • in a row

  in succession artarda, peş peşe

 • in a way

  in some way in one way or anotherthis way or that way şöyle veya böyle, bir şekilde

 • in accordance with

  according to --- e göre

 • in addition to

  apart from as well as ---e ilaveten, --- nın yanısıra

 • in advance (of)

  önceden, peşinen

 • in agony

  in pain acı çekerek, acı içerisinde

 • in aid of

  --- nın yararına (for the benefit of)

 • in an answer to

  in response to in reply to cevap/karşılık olarak

 • in an effort to

  in an attempt to in order to --- mek amacıyla

 • in brief

  kısaca, özetle (in short)

 • in captivity

  esaret altında, tutuklu

 • in case of

  durumunda

 • in cash

  nakit ile ödeme

 • in charge of

  ---- den sorumlu, --- ile yükümlü

 • in common with

  birisiyle veya bir şeyle ortak noktası bulunmak

 • in compliance/agreement with

  -- uygun olarak, (emre) itaat ederek

 • in conclusion

  sonuç olarak (as a result)

 • in connection with

  --- ile bağlantılı

 • in consideration of

  göz önünde bulundurarak

 • in danger of

  --- tehlikesiyle karşı karşıya

 • in debt

  borçlu

 • in defiance of

  karşı çıkarak; karşı gelerek

 • in demand

  revaçta, rağbet gören

 • in detail

  at length ayrıntılı bir biçimde, uzun uzadıya

 • in detention

  under arrest göz altında, tutuklu

 • in disarray

  in a jumble düzensiz, karmakarışık

 • in disgust

  tiksinerek, iğrenerek

 • in due course

  zamanla, vakti gelince

 • in error

  hatalı, yanlışlıkla (at fault)

 • in exasperation

  öfkeyle, çok kızgın bir şekilde

 • in excess

  aşırı miktarda

 • in exchange for

  in return for -- nın karşılığında, -- e karşılık olarak

 • in existence

  var olan, mevcut (available)

 • in fact

  in reality aslında, işin doğrusu

 • in fashion

  modaya uygun

 • in favour of

  --- lehinde olmak, --- taraftar olmak

 • in flames

  alevler içerisinde

 • in general

  genellikle

 • in good condition

  iyi durumda, zarar ziyan görmemiş

 • in haste

  telaşla, aceleyle (in a hurry)

 • in high spirits

  morali çok iyi, gününde (in a good mood)

 • in ink

  mürekkeple

 • in instalment

  taksitle ödeme

 • in length

  uzunluk bakımından

 • in light/view of

  --- nın işığı altında, --- yı göz önünde tutarak

 • in love with

  aşık olmak

 • in low spirits

  morali bozuk, gününde değil (in a bad mood)

 • in moderation

  ılımlı bir şekilde, fazla abartmadan

 • in no mood for

  bir şeyi yapacak halde/psikolojide olmamak

 • in no time

  yakında, az sonra

 • in no uncertain terms

  kesin bir dille, lafı gevelemeden söylemek

 • in opposition to

  as opposed to contrary to #AD?

 • in order

  düzenli, tertipli

 • in other words

  başka bir deyişle, diğer bir ifadeyle

 • in pain

  in agony acı içinde

 • in part

  kısmen

 • in particular

  özellikle

 • in person

  şahsen, bire bir

 • in pieces

  paramparça

 • in place of

  --- nın yerine (instead of)

 • in practice

  uygulamada

 • in prison

  mahkum

 • in private

  özel olarak

 • in progress

  devam etmekte olan, sürmekte olan

 • in public

  alenen, açıkça, ulu orta yerde

 • in pursuit of

  #AD?

 • in reality

  in fact aslında, doğrusu

 • in relation to

  --- ile ilgili olarak

 • in reply to

  in response to in an answer to cevap/karşılık olarak

 • in reproach

  sitemle, yakınarak, şikayet edercesine

 • in respect of

  in relation to ---- ile ilgili olarak

 • in respect/regard to

  with respect/regard to --- konusunda

 • in response to

  in reply to in an answer to cevap/karşılık olarak

 • in return for

  karşılığında (in exchange for )

 • in season

  mevsiminde (elma, muz vb), turfanda olmayan

 • in secret

  gizli bir şekilde

 • in self-defence

  nefsi müdafaa olarak, kendini savunmak amacıyla

 • in short

  özetle (in brief / in summary )

 • in sight

  görünürde, görünebilir (visible)

 • in silence

  sessizce

 • in store for

  --- yı bekleyen, (yapılmayı) bekleyen

 • in succession

  in a row artarda, peş peşe

 • in tears

  ağlamaklı, ağlayan

 • in terms of

  --- nın açısından, ---- e bakımından (with respect to)

 • in the absence of

  --- nın yokluğunda

 • in the air

  muallakta, henüz net bir karar çıkmamış

 • in the broad daylight

  güpe gündüz

 • in the case of

  --- durumunda

 • in the circumstances

  normal şartlar altında

 • in the country

  kırsal kesimde, şehir merkezinden çok uzak

 • in the course of

  --- esnasında, ---- sırasında

 • in the event of

  --- olduğu durumda

 • in the existence of

  in the presence of -- nın varlığında/huzurunda

 • in the face/teeth of

  --- karşısında, --- e rağmen

 • in the habit of

  alışkanlığına sahip, yapmaya alışkın

 • in the limelight

  çok ilgi gören, çok göze batan

 • in the long run

  uzun vadede

 • in the mean time

  bu arada, bu süre zarfında

 • in the middle of

  --- nın ortasında

 • in the middle of nowhere

  uçsuz bucaksız bir yerde

 • in the name of

  --- nın adına, --- nın emriyle (God,The king vb)

 • in the open

  açık alanda (out of doors)

 • in the presence of

  in the existence of nın varlığında, nın huzurunda

 • in the short run

  kısa vadede

 • in the suburbs

  varoşlarda, kenar mahallede

 • in the wake of

  --- nın ardından, --- nın akabinde (savaş, felaket vb)

 • in theory

  teoride, teorik olarak

 • in time

  vaktinden biraz önce (on time just IN time tam vaktinde )

 • in touch with

  irtibat halinde

 • in trouble

  başı belada

 • in tune

  ahenkli

 • in turn

  sırayla

 • in vain

  boşuna, boş yere (of no avail)

 • in view of

  --- yı düşünerek, --- yı göz önüne alarak

 • in vogue

  in fashion moda olan

 • in/out of keeping with

  --- ya uygun olarak, --- ya uymayan

 • in/with the hope of

  --- umuduyla

 • inside out

  giysinin ters yüzünü giymek

 • instead of

  --- nın yerine (in place of)

 • irrespective of

  --- e bakılmaksızın, --- e rağmen (regardless of)

 • It is fine with me!

  Benim için bir sakıncası yok! Bana uyar!

 • It is no use/good + Ving

  ---- mak iyi olmaz/fayda etmez

 • It is raining cats and dogs

  bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor

 • It suits you!

  Sana çok yakışmış!

 • judging from

  --- den yola çıkarak, --- e bakılırsa

 • jump out of one’s skin

  ödü patlamak, çok korkmak

 • jump to a conclusion

  erken (iyi düşünmeden) sonuç çıkarmak

 • Just a moment/minute!

  Bir saniye/dakika lütfen!

 • keep abreast of

  yeni gelişmeleri öğrenmek, olup biteni öğrenmek

 • keep ahead of somebody

  birini geride bırakmak, önde gitmek

 • keep on eye on

  göz kulak olmak

 • kick the bucket

  gebermek

 • know like the back of one’s hand

  bir yeri avucunun içi gibi bilmek

 • later in the day

  günün ilerleyen saatlerinde

 • later on

  daha sonra

 • lead a modest life

  (1) mütevazi bir hayat yaşamak (2) fakir olmak

 • leave somebody alone

  (1) birini rahat bırakmak(2)birini yalnız bırakmak

 • leave somebody to his own devices

  birini kendi haline bırakmak

 • let alone DO

  ---- bir yana, ---- yapmak şöyle dursun, --- bunu bırak

 • lie in ambush

  pusuya yatmak

 • like two peas in a pod

  bir elmanın iki yarısı gibi

 • live on the dole

  işsizlik maaşı ile geçinmek

 • live up to (expectations)

  beklentiye cevap vermek

 • look forward to

  dört gözle beklemek, sabırsızlanmak

 • lose count of

  sayısını unutmak

 • lose favour with

  birisinin gözünden düşmek

 • lose one’s consciousness

  bayılmak, bilincini kaybetmek(faint)

 • lose one’s temper

  öfkelenmek, sinirlenmek

 • lose touch with

  birisiyle irtibatı koparmak/kaybetmek

 • lose track of

  birinin/bir şeyin izini kaybetmek

 • make a bare living

  kıt kanaat geçinmek

 • make a comment on

  bir konuda yorum yapmak

 • make a fire

  ateş yakmak

 • make a fuss about

  sık boğaz etmek, üzerine çok düşmek

 • make a good point

  iyi bir konuya değinmek

 • make a living

  earn a living geçinmek, hayatını kazanmak

 • make a recovery from

  iyileşmek ( get over )

 • make allowances for

  göz önünde bulundurmak, hesaba katmak

 • make contact with

  keep/get in touch withbirisiyle irtibata geçmek

 • make do with

  --- ile idare etmek, yetinmek (para vb)

 • make ends meet

  iki yakayı bir araya getirmek

 • make friends with

  birisiyle arkadaşlık kurmak

 • make fun of

  birisiyle dalga geçmek, birisiyle alay etmek

 • make most of

  en iyi şekilde faydalanmak (make the best of)

 • make oneself home

  kendini evinde gibi hissetmek

 • make room for

  yer açmak

 • make sense of

  anlamak, --- den mana çıkarmak

 • make somebody redundant

  birini ihtiyaç fazlası görüp işten kovmak

 • make something public

  bir şeyi kamuoyuna açıklamak, izah etmek

 • make up for

  telafi etmek (compensate for)

 • make up with

  barışmak

 • make use of

  istifade etmek, yararlanmak (take advantage of)

 • Mind your own business!

  Sen kendi işine bak!

 • miss out on an opportunity

  fırsatı kaçırmak

 • moreover

  furthermore also ayrıca, bunun yanı sıra, üstüne üstlük

 • Not that I am aware of

  Bildiğim kadarıyla hayır!

 • now and again

  at times from time to time zaman zaman

 • of age

  reşit olmuş, 18 yaşından büyük X under age reşit olmamış

 • of no avail

  futile beyhude, boşuna, faydasız (in vain)

 • off and on

  on and off kesintili, zaman zaman

 • off duty

  görev başında olmayan, izinli

 • offer somebody bribes

  birine rüşvet teklif etmek

 • on (that) date

  o tarihte

 • on a cruise

  kısa deniz yolculuğunda

 • on a diet

  perhizde, diyette, rejimde

 • on a large scale

  büyük ölçüde

 • on a tour/trip

  turda, gezide (iş gezisi vb)

 • on account of

  --- den dolayı, --- nın yüzünden

 • on air

  yayında (radyoda, televizyonda)

 • on all fours

  dört ayak üzerinde

 • on an empty stomach

  aç karınla, boş mideyle

 • on an expedition

  keşif gezisinde

 • on arrival

  varınca, olaşınca

 • on average

  ortalama

 • on board

  binmiş, yüklenmiş (trene, uçağa vb. )

 • on fire

  yanmakta olan (bina vb )

 • on foot

  yürüyerek (by walk)

 • on good/friendly terms with

  birisi ile iyi geçinmek

 • on guard

  nöbette

 • on his way (to)

  --- e doğru giderken, --- nın yolunda (eve, okula, vb )

 • on holiday

  tatilde

 • on leave

  izinde, izne çıkmış

 • on loan

  ödünç olarak, borç para / ödünç verilen (kitap, kaset )

 • on my own

  kendi başına

 • on no account

  asla (under no circumstances)

 • on occasions

  bazen, zaman zaman

 • on purpose

  kasten, maksatlı

 • on sale

  indirimli (for sale satılık )

 • on sight

  görür görmez

 • on strike

  grevde, greve çıkmış

 • on television

  televizyonda

 • on the agenda

  gündemde

 • on the alert

  tetikte

 • on the basis of

  on the strength of --- e dayanarak

 • on the brink/point of

  --- nın eşiğinde, --- nın ucunda (yok olmanın vb)

 • on the contrary

  tam aksine, tersine

 • on the decrease

  azalan, düşüşe geçmiş X on the increase

 • on the dot

  tam vaktinde

 • on the hour

  saat başı

 • on the increase

  artan, yükselişe geçmiş X on the decrease

 • on the other hand

  diğer taraftan, öte yandan

 • on the outskirts

  şehrin eteklerinde

 • on the phone

  telefonda konuşmak, telefona sahip olmak

 • on the point of

  --- mek üzere olmak (be about to do)

 • on the spot

  hemen, derhal (on the spot decision anlık verilen karar)

 • on the spur of the moment

  anlık verilen karar vb

 • on the strength of

  -e dayanarak (delil, teori, kanıt vb )

 • on the tip of one’s mind/tongue

  dilimin ucunda

 • on the verge of

  on the edge of kenarında, eşiğinde

 • on the whole

  genel olarak konuşmak gerekirse (in general)

 • on vacation

  tatilde, tatile çıkmış (on holiday)

 • on/in behalf of

  --- nın adına/namına

 • once again

  once more bir daha, yeniden

 • once in a blue moon

  once in a while kırk yılda bir

 • one by one

  teker teker, birer birer

 • out of breath

  nefes nefese

 • out of control

  kontrol dışı

 • out of curiosity

  out of interest sırf meraktan, merak ettiği için

 • out of danger

  emniyette, tehlikeden uzak

 • out of date

  tarih, geçmiş

 • out of debt

  borcu olmayan

 • out of doors

  açık alanda yapılan etkinlik

 • out of fashion

  demode olan

 • out of interest

  out of curiosity sırf meraktan, merak ettiği için

 • out of job

  between jobs işsiz

 • out of kindness

  sırf nezaketten/kibarlıktan dolayı

 • out of luck

  (1) talihsiz, şanssız (2) sırf şans eseri

 • out of order

  bozuk, dağınık

 • out of place

  olmadık yere konmuş eşya, bulunduğu yere ait olamayan

 • out of practice

  elini eteğini çekmek / antrenmansız olmak

 • out of print

  artık basılmayan, tedahülden kalkmak

 • out of reach

  ulaşılamayan X (within reach ulaşılabilir mesafede)

 • out of season

  serada yetişmiş, turfanda (elma, muz vb)

 • out of sight

  gözden kaybolmak, görünmez (invisible)

 • out of the ordinary

  sıra dışı, olağanüstü (extraordinary)

 • out of the question

  imkansız X (in question söz konusu )

 • out of tune

  ahenksiz, detone (şarkı vb)

 • out of use

  artık kullanılmayan (disused)

 • out of work

  işsiz (off work izne çıkmış on leave)

 • pay a compliment to somebody on something

  iltifatta bulunmak

 • pay attention to

  dikkat etmek

 • peace and quiet

  huzur ve sükunet, sessiz ve sakin

 • play a trick on

  kandırmak, aldatmak ( deceive)

 • pros and cons

  bir durumun olumlu ve olumsuz yanları

 • Pull yourself together!

  Toparlan ! Kendine gel ! Kendine mukayyet ol !

 • put blame on

  suçlamak, suçu üzerine atmak

 • put curse on

  lanetlemek

 • put faith in

  inanmak, güvenmek

 • put into practice

  uygulamaya koymak, yürürlüğe koymak (fulfil)

 • put matters right

  işleri yoluna sokmak

 • put pressure on

  baskı uygulamak ( urge/force )

 • put somebody at ease

  birinin içine su serpmek (relieve)

 • put up with

  katlanmak, tahammül etmek (tolerate)

 • put/lay emphasis on

  vurgulamak, dikkat çekmek

 • receive a blow

  darbe almak, darbe yemek

 • regain one’s consciousness

  ayılmak, kendine gelmek (come round)

 • regardless of

  irrespective of --- e rağmen, --- e bakılmaksızın

 • release somebody on bail

  birini kefaletle serbest bırakmak

 • run a business

  bir işletmeyi/iş yerini idare etmek/yönetmek

 • run a high fever

  ateşler içerisinde yanmak, çok ateşi çıkmak

 • run for presidency

  başkanlığa adaylığını koymak

 • run out of time/money

  zamanın/paranın vb tükenmesi, bitmesi

 • safe and sound

  sağ salim, kazasız belasız (intact)

 • sentence somebody to life imprisonment

  ömürboyu hapse mahkum etmek

 • set fire to

  ateşe vermek, kundaklamak (arson)

 • set somebody free

  birini serbest bırakmak

 • shed light on

  aydınlatmak, açığa kavuşturmak (bring into light)

 • sleep like a log

  kütük gibi uyumak

 • smoke like a chimney

  çok fazla sigara içmek, tiryaki olmak

 • so as to

  in order to in an attempt/effort to --- mek için

 • speak ill of

  birisi hakkında atıp tutmak, kötü konuşmak

 • speak with a stammer

  kekeleyerek konuşmak, kekelemek

 • stay aloof to

  birine veya bir şeye soğuk durmak, sıcak bakmamak

 • step by step

  adım adım, yavaş yavaş

 • stick to the subject

  konuya sadık kalmak, konudan sapmamak

 • strike up a friendship with somebody

  birisiyle arkadaşlık kurmak

 • take a nap

  şekerleme yapmak, uyumak

 • take advantage of

  istifade etmek, yararlanmak ( make use of )

 • take bribes

  birine rüşvet yedirmek

 • take care of

  ilgilenmek, bakımını üstlenmek ( look after )

 • take charge of

  devralmak ( take over )

 • take into account/consideration

  hesaba katmak, düşünmek

 • Take my word for it!

  Benim nasihatime kulak ver!

 • take no notice of

  kale almamak, iplememek ( ignore )

 • take offence

  alınmak, gücenmek, gücüne gitmek (resent)

 • take one’s mind off

  kafayı dağıtmak, kafayı dinlemek

 • take part in

  katılmak ( participate in join in )

 • take pleasure in

  den hoşlanmak/zevk almak (derive pleasure from)

 • take pride in

  gurur duymak ( be proud of )

 • take pulse

  bir hastanın nabzını ölçmek

 • take revenge on

  intikam almak

 • take somebody by surprise

  catch somebody by surprise şaşırtmak

 • take somebody/something as he/it is

  birini/birşeyi olduğu gibi kabul etmek

 • take temperature

  bir hastanın ateşini ölçmek

 • take the day/week off

  (bir günlük/haftalık) izne çıkmak

 • Take your time!

  Rahatına bak! Daha bol bol vaktin var!

 • talk behind somebody’s back

  birinin dedikodusunu yapmak

 • tell the difference between

  arasındaki farkı anlamak

 • the chances are that

  it is likely that muhtemeldir ki, galiba --

 • the cost of living

  hayat pahalılığı

 • the other day

  bir kaç gün once, geçenlerde ( a few days ago)

 • There is no point/sense in + Ving

  --- nın bir manası yok

 • To be honest

  To be frank doğrusunu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse

 • to the point

  konu ile ilgisi olmak

 • Try as you may/might,…

  Ne kadar uğrasırsan uğraş, …

 • under age

  reşit olmayan, 18 yaşını henüz doldurmamış X (of age)

 • under arrest

  in detention göz altında, tutuklu

 • under discussion

  tartışılan

 • under guarantee

  garanti altında

 • under no circumstances

  hiç bir koşulda, asla (on no account)

 • under pressure

  baskı altında

 • under the disguise of

  --- maskesi altında

 • under the heading of

  --- başlığı altında

 • under the impression of

  --- izlenimi edinmiş

 • under the influence of

  --- nın etkisi altında

 • under the pretext of

  --- bahanesiyle

 • under the weather

  morali bozuk (in a bad mood)

 • under/in the circumstances

  normal şartlar altında

 • up to date

  up to now up to the present time şu ana kadar

 • upside down

  baş aşağı

 • wander off the subject

  konudan sapmak

 • Watch your steps!

  Önüne bak! Adımlarına dikkat et!

 • What is wrong with you?

  Senin neyin var?

 • with a view to

  --- mek amacıyla

 • with ease

  kolaylıkla, rahat bir şekilde

 • with/in respect to

  --- nın açısından, - e bakımından (in terms of)

 • without delay

  hemen, gecikmeden ( immediately )

 • without doubt

  şüphesiz

 • without fail

  aralıksız, fire vermeden, hatasız

 • without regard to

  regardless of --- e bakmaksızın, --- olursa olsun

 • without warning

  ansızın, pat diye, birden bire ( all at once)

 • You are kidding me!

  Benimle kafa buluyorsun! Şaka yapıyorsun!

 • You have got a point!

  Haklısın!