Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Grammatiske udtryk latin/dansk

Grammatiske udtryk latin/dansk

Last update 

Forskellige danske grammatiske betegnelser og deres tilhørende latinske betegnelser.

Items (17)

 • Properier

  Egenavne

 • Substantiver

  Navneord

 • Pronomier

  Stedord

 • Adjektiver

  Tillægsord

 • Verber

  Udsagnsord

 • Adverbier

  Biord

 • Præposition

  Forholdsord

 • Konjuktion

  Bindeord

 • Numeralia

  Talord

 • Verbal

  Udsagnsled

 • Subjekt

  Grundled

 • Subjektsprædikant

  Omsagnsled til grundled

 • Direkte objekt

  Genstandsled

 • Objektsprædikant

  Omsagnsled til genstandsled

 • Indirekte objekt

  Hensynsled

 • Adverbial

  Biled

 • Konjuktional

  Bindeled