Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Welkom! Grammatica die wichtigsten starken Verben 1

Welkom! Grammatica die wichtigsten starken Verben 1

Last update 

Wichtige starke Verben p. 217 bis 219

Items (50)

 • bakken, backen

  bakte, bakten, gebakken

 • hangen, hängen

  hing, hingen, gehangen

 • blijven, bleiben

  bleef, bleven, gebleven

 • lezen, lesen

  las, lazen, gelezen

 • kiezen, wählen

  koos, kozen, gekozen

 • beginnen, beginnen

  begon, begonnen, begonnen

 • denken. denken

  dacht, dachten, gedacht

 • komen, kommen

  kwam, kwamen, gekomen

 • krijgen, bekommen

  kreeg, kregen, gekregen

 • moeten, müssen

  moest, moesten, gemoeten

 • hebben, haben

  had, hadden, gehad

 • brengen, bringen

  bracht, brachten, gebracht

 • raden, raten

  raadde, raadden, geraden

 • ruiken, riechen

  rook, roken, geroken

 • zien, sehen

  zag, zagen, gezien

 • breken, brechen

  brak, braken, gebroken

 • eten, essen

  at, aten, gegeten

 • gieten, gießen

  goot, goten, gegoten

 • bieden, bieten

  bood, boden, geboden

 • drinken, trinken

  dronk, dronken, gedroken

 • heten, heißen

  heette, heetten, geheten

 • grijpen, greifen

  greep, grepen, gegrepen

 • laten, lassen

  liet, lieten, gelaten

 • liegen, lügen

  loog, logen, gelogen

 • kopen, kaufen

  kocht, kochten, gekocht

 • nemen, nehmen

  nam, namen, genomen

 • lachen, lachen

  lachte, lachten, gelachen

 • geven, geben

  gaf, gaven, gegeven

 • zullen, werden/sollen

  zou, zouden, -

 • lijden, leiden

  leed, leden, geleden

 • helpen, helfen

  hielp, hielpen, geholpen

 • willen, wollen

  wilde/wou, wilden, gewild

 • gaan, gehen

  ging, gingen, gegaan

 • bijten, beißen

  beet, beten, gebeten

 • lopen, laufen

  liep, liepen, gelopen

 • rijden, fahren/reiten

  reed, reden, gereden

 • bidden, beten

  bad, baden, gebeden

 • worden, werden

  werd, werden, geworden

 • lijken, scheinen

  leek, leken, geleken

 • bewegen, bewegen

  bewoog, bewogen, bewogen

 • mogen, dürfen

  mocht, mochten, gemogen

 • liggen, liegen

  lag, lagen, gelegen

 • doen, tun

  deed, deden, gedaan

 • kunnen, können

  kon. konden, gekund

 • houden, halten

  hield, hielden, gehouden

 • dragen, tragen

  droeg, droegen, gedragen

 • roepen, rufen

  riep, riepen, geroepen

 • genieten, genießen

  genoot, genoten, genoten

 • zijn, sein

  was, waren, geweest

 • kijken, schauen

  keek, keken, gekeken