Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Welkom! Grammatica die wichtigesten starken Verben 2

Welkom! Grammatica die wichtigesten starken Verben 2

Last update 

Wichtige starke verben p.219 teil 2

 • image description
  15downloads
 • image description
  1731puzzles solved
 • INSTALL

Items (34)

 • zoeken, suchen

  zocht, zochten, gezocht

 • vliegen, fliegen

  vloog, vlogen, gevlogen

 • vallen, fallen

  viel, vielen, gevallen

 • zien, sehen

  zag, zagen, gezien

 • weten, wissen

  wist, wisten, geweten

 • scheiden, scheiden

  scheidde, scheidden, gescheiden

 • vinden, finden

  vond, vonden, gevonden

 • vechten, kämpfen

  vocht, vochten, gevochten

 • schrijven, schreiben

  schreef, schreven, geschreven

 • zwemmen, schwimmen

  zwom, zwommen, gezwommen

 • vergelijken, vergleichen

  vergeleek, vergeleken, vergeleken

 • vragen, fragen

  vroeg, vroegen, gevraagd

 • schijnen, scheinen

  scheen, schenen, geschenen

 • winnen, gewinnen

  won, wonnen, gewonnen

 • zitten, sitzen

  zat, zaten, gezeten

 • schieten, schießen

  schoot, schoten, geschoten

 • varen, fahren

  voer, voeren, gevaren

 • trekken, ziehen

  trok, trokken, getrokken

 • wassen, waschen

  waste, wasten, gewassen

 • slaan. schlagen

  sloeg, sloegen, geslagen

 • vangen, fangen

  ving, vingen, gevangen

 • slapen, schlafen

  sliep, sliepen, geslapen

 • verliezen, verlieren

  verloor, verloren, verloren

 • zingen, singen

  zong, zongen, gezongen

 • verzinnen, ausdenken

  verzon, verzonnen, verzonnen

 • snijden, schneiden

  sneed, sneden, gesneden

 • spreken, sprechen

  sprak, spraken, gesproken

 • vergeten, vergessen

  vergat, vergaten, vergeten

 • zeggen, sagen

  zei, zeiden, gezegd

 • steken, stechen

  stak, staken, gestoken

 • wijzen, zeigen

  wees, wezen, gewezen

 • staan, stehen

  stond, stonden, gestaan

 • werpen, werfen

  wierp, wierpen, geworpen

 • sluiten, schließen

  sloot, sloten, gesloten