Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol szavak 1.

Angol szavak 1.

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;). Angol szógyűjtemény, első rész.

Items (75)

 • mély (sötétvörös; széles polcok; mély álomba merül; nagy bánat; mély benyomást tesz vkire)

  deep (deep red; deep shelves; fall into deep sleep; deep sorrow; make a deep impression on sy)

 • színész

  actor

 • tánc, táncol (vmilyen zenére táncol; kiszolgál vkit/sürgölődik; jól megtáncoltat valakit)

  dance (dance to a music; dance attendance on somebody; lead somebody (merry) dance)

 • kereskedő, üzletkötő, forgalmazó, kábítószer-kereskedő, (kártya)osztó

  dealer

 • vezetői engedély

  car licence

 • poggyász, csomag, málha (csomagtartó rács)

  baggage (baggage rack)

 • címzés, cím (lakcím/email cím; kérdést intéz vkihez)

  adress (home/email address; address a question to)

 • könyök (keze ügyében van/kéznél van; szakít valakivel; sűrűn összejön/összejár valakivel)

  elbow (be at one's elbow; give somebody the elbow; rub elbows with somebody)

 • töröl

  delete

 • kártya, igazolvány (névjegykártya, van még egy ütőkártyája; azt veti ki a kártya; jópofa/érdekes ember)

  card (business card; have a card up one's sleeve; it' in the cards; he's a card)

 • csendes, nyugodt, zavartalan, békés (megőrzi a nyugalmát; vihar előtti csend)

  calm (keep/remain/stay calm; the calm before the storm)

 • nap [időtartam] (éppen 2 éve; kirándulás [családdal]; mostantól; az első pillanattól)

  day (years ago to a day; a day out; any day now; from day one)

 • személygépkocsi biztosítás

  car insurance

 • könnyű, kényelmes (könnyű préda; nyugodt vmi felől; könnyen átverhető ember/palimadár; könnyű dolga van)

  easy (an easy target/prey; be easy about something; easy mark; have an easy time)

 • erkély, balkon, páholy

  balcony

 • színésznő

  actress

 • könnyen, könnyedén, simán (túl könnyű ez az egész; vitán felül a legjobb)

  easily (all too easily; easily the best)

 • hírdetés, reklám

  advertisement

 • pékség, sütöde

  bakery

 • újra, ismét, megint (még egyszer annyi/kétszer annyi; soha többé; viszont/ellenben)

  again (as much again; never again; then again)

 • naptár, előjegyzések, napirend [kongresszusé, US]

  calendar

 • pék (pékség, pékkenyér)

  baker (baker's; baker's bread)

 • fél valamitől (ne félj, attól tartok, h nem; fél megtenni valamit)

  afraid of something (don't be afraid; I'am afraid not; be afraid to do)

 • elefánt

  elephant

 • külföldön, külföldre (külföldről; zavarban van)

  abroad (from abroad; be all abroad)

 • egymás, egymást, egyik a másikat (élvezték egymás társaságát; egymásra néztek)

  each other (they enjoyed each other's company; they looked at each other)

 • alapvető, alap, egyszerű, kezdetleges (kulcsipar; alaptörvény; alapismeretek; alapbér; bázikus só)

  basic (basic industry; basic law; basic skills; basic wage; basic salt)

 • délután (jó napot kívánok; a délután folyamán)

  afternoon (good afternoon; in the afternoon)

 • fürdőszoba, vécé, mosdó (vécére megy)

  bathroom (go to the bathroom)

 • baleset, véletlen, akaratlan (véletlenül; balesetbiztosítás; baleseti osztály)

  accident, accidental (by accident; accident insurance; accident ward)

 • pályafutás, karrier, hivatás (hivatásos diplomata; valamilyen szakmát tanul)

  career (career diplomat; train a specific career)

 • vissza, hátra (menetiránynak háttal; lemaradva/messze hátul; visszahív; visszaad)

  back (back to the engine; far back; call back; give back)

 • rossz (rosszfiú/kemény ember; balszerencse; nem is olyan rossz; záptojás)

  bad (badass; bad luck; it isn't half so bad; bad egg)

 • óvatos, gondos, figyelmes (vigyázz!/légy óvatos!)

  careful (be careful!)

 • veszélyes (rendkívül/potencionálisan veszélyes; veszélyes vkinek vmit megtenni)

  dangerous (higly/potentially dangerous; it is dangerous for somebody to do something)

 • autó (autóval; autót vezet; kocsin,/kocsival visz vkit)

  car (by car; drive a car; take somebody by car)

 • aktív, tevékeny, cselekvő (tényleges katonai szolgálatban; aktív szereplő/cselekvő)

  active (on active service; active voice)

 • kedves, drága (sokba kerül vkinek; te jó ég!; te jó isten!; drágám/kedvesem)

  dear (cost somebody dear; dear me!; oh dear!; my dear)

 • napilap

  daily paper

 • táska (csont és bőr/zörögnek a csontjai; el van intézve; teljes felszerelés)

  bag (be a bag of bones; it's in the bag; whole bag of tricks)

 • eszik, elfogyaszt (reggelizik; megalázkodik/megszégyenül; visszaszívja amit mondott; lesöpör/szétszed vkit, hogy esélye sincs)

  eat (eat breakfast; eat dirt/humble pie; eat one's words; eat somebody alive/for breakfast)

 • választás [politika] (választásokat kiír; szabad választások; választási eredmények; általános választások; indul a választáson)

  election (call elections; election results; free elections; general election; stand/run for election)

 • sötét (elsötétedik; sötétedik [megy le a Nap]; a sötétbőrűek)

  dark (go dark; it's getting/growing dark; the dark races)

 • tojás (mihaszna/semirekellő alak; zavarban van/pofára esik; kezdeti stádiumban van vmi; noszogat/ösztökél)

  egg (a bad egg; have egg on one's face; in the egg; egg on)

 • fürdés, fürdő, kád (fürdővizet enged vkinek; fürdik, uszoda/közfürdő)

  bath (run a bath for somebody; take/have a bath; public baths)

 • oktatás, nevelés, művelődés (tanulatlan ember; jó nevelést kapott; felsőoktatás; továbbtanulás)

  education (man without education; he/she had a good education; higher education; further education)

 • torta, sütemény, tészta (övé a pálma; nem lehet, hogy a kecske is jóllakjék és a káposzta is megmaradjon)

  cake (take the cake; cannot eat one's cake and have it (too))

 • dönt, elhatároz (dönt vki sorsáról; mindenkinek joga van dönteni a saját sorsáról)

  decide (decide somebody's fate; people are free to decide for themselves)

 • hívni, hívás, meghívás, felhívás (döntést hoz; jó/rossz döntést hoz [bíró])

  call (make a call; make a good/bad call)

 • fül (csupa fül vagyok; meghallgatásra talál vkinél; széles mosoly; fülel; improvizál)

  ear (I'm all ears; gain somebody's ear; grin/smile from ear to ear; keep one's ears open; play it by ear)

 • arc (látványosan megbukik/csődöt mond; szembesül vmivel; Szállj le rólam!)

  face (blow up in one's face; come face to face with something; Get out of my face!)

 • gyár (gyári beállítások/telefonoknál pl.; autógyár; gyárban dolgozik)

  factory (factory reset; car factory; work in/at a factory)

 • kudarcot vall, felsül, nem sikerül (Nem értem; A reményeink nem váltak valóra; nem tesz meg valamit)

  fail (I fail to see/understand; Our hopes failed; fail to do something)

 • (le)esik, (le)hull, (le)zuhan (lesütötte a szemét; leesett az álla; Csendben elkezdett hullani a hó; szerelembe esik)

  fall, fell, fallen (her eyes fell; his face fell; Snow began to quietly fall; fall in love)

 • család (jó családból való; formaságok nélkül/családiasan; az egész család)

  family (man of good family; in a family way; the whole family/all the family)

 • híres, nevezetes, jól ismert (Magyarország a boráról híres; a felső tízezer; világhírű, ez pompás)

  famous (Hungary is famous for its wine; the rich and famous; world-famous, that's famous)

 • messze, messzire, távol (ameddig a szem ellát; széltében-hosszában; messziről)

  far (as far as the eye can see; far and wide, from far)

 • divat, mód, módszer, szokás (divatos; divatjamúlt; úgy-ahogy; nem túl jól; civilizált/kulturált módon)

  fashion (be in fashion; be out of fashion; after a fashion; in a civilized fashion)

 • gyors, sebes, siet, nagy érzékenységű(film), szilárd (gyors tempóban; az órám 5 percet siet; nagy fényerejű lencse; igaz barátok; szédületesen gyors)

  fast (at a fast pace; my watch is 5 minute fast; fast lens; fast friends; fast and furious)

 • képtár, galéria, műcsarnok, kiállítóterem, folyosó, átjáró [épületben], aknafolyosó [bányában] (a karzatnak játszik)

  gallery (play to the gallery)

 • játék, mulatság, tréfa (egy lépéssel előbbre jár; strichel [prostituált]; szerencsejáték; Ne próbálj átejteni!)

  game (ahead of the game; be on the game; game of chance/gambling/gamble; None of your little games!)

 • kert (hátsó kert; előkert; az orránál fogva vezet valakit; kerti szerszámok)

  garden (back garden; front garden; lead somebody up the garden path; garden tools)

 • kapu bejárat, kijárat [repülőtéren] (kiteszi vkinek a szűrét; A 160-as járat utasai fáradjanak beszálláshoz a 6-os kapuhoz/kijárathoz)

  gate (give somebody the gate; Flight 160 is boarding now from Gate 6.)

 • tehetség/zseni/lángelme/őrszellem (zseniális ötlet; zseni; őstehetség; vki rossz szelleme)

  genius (a stroke of genius; man of genius; somebody's evil genius)

 • megkap, megszerez, szert tesz vmire (választ kap; engedélyt kap; öt évet kapott; megszerez vkinek vmit; ad vkinek vmit; megházasodik; elkészül; felöltözik)

  get/got/gotten (get an answer, get permission/approval, he got five years, get something for somebody, get married, get ready, get dressed)

 • haj (fodrász; hajszálpontosra beállított; az agyára megy vkinek; megőrzi a nyugalmát; hidegvérét)

  hair (hairdresser; calibrated to a hair; get in somebody's hair; keep one's hair on)

 • előtér (előszoba; nagy ebédlő; a westminsteri igazságügyi palota; Kollégiumban vagy albérletben laksz?)

  hall (entrance hall; dining hall; Westminster Hall; Do you live in a hall or in lodgings?)

 • sonka (első sonka; sűlt sonka tükörtojással; alfél/tompor/fenék; rossz/ripacskodó színész; vén ripacs; amatőr rádióállomás)

  ham (fore-leg ham; ham and eggs; the hams; ham actor; old ham; ham radio station)

 • kéz (vki részéről; kéznél van/közelben van/soron lévő; egy húron pendül/összejátszik vkivel; jó kezekben van; Kezeket fel!)

  hand (at somebody's hands; be at hand; be hand in glove with somebody; be in good hands; Hands Up!)

 • csinos, elegáns, jóvágású, jóképű, fess (kifinomult szépségű nő; nagyvonalú adomány; Nem a külső számít, hanem a viselkedés; csinos hasznot húz valamiből)

  handsome (handsome woman; handsom donation; Handsome is as handsome does; make a handsome profit on something)

 • (meg)történik, megesik, előfordul (ahogy az (már) lenni szokott; Ez többé ne forduljon elő!; hogy történt?; lássuk, mi történik; ha úgy adódna, hogy...; megesik az ilyesmi)

  happen (as it happens; Don't let it happen again!; how did it happen?; see what happens; should it happen that...; such things will happen)

 • boldog, elégedett, ügyes, találó (örül vkinek/vminek; örömmel tesz meg vmit; boldog/szerencsés kimenetel; elégedett vmivel; jó gondolat/ötlet)

  happy (be happy about somebody/something; be happy to do something; happy ending; be happy with something; happy thought)

 • kemény, nehéz, fáradságos, szilárd (kemény dió/komoly probléma/nehezen kezelhető ember; acélizmú/szívtelen/könyörtelen; keményen dolgozik; nehéz vkinek)

  hard (a hard nut to crack; (as) hard as nails; be hard at it; be hard for somebody)

 • kalap (habozás nélkül; levett kalappal/alázatosan; le a kalappal (vki előtt)!; butaságokat mond/hantázik)

  hat (at the drop of a hat; hat in hand; hats off (to somebody)!; talk through one's hat)

 • jég (kényes helyzetben van/vékony jégen táncol; megtöri a jeget/feloldja a feszélyezett hangulatot; zúzott jég; jegel valamit/behűt valamit)

  ice (be skating/walking on thin ice; break the ice; chrushed ice; keep/put something on ice)