Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ONDE Woordenlijst hoofdstuk 2.2

ONDE Woordenlijst hoofdstuk 2.2

Last update 

vok

Items (50)

 • Jahrhundertwende

  de eeuwwisseling, de eeuwwisslingen

 • Dachterrasse

  het dakterras, de dakterrasse

 • Jahrzehnt

  het decennium, de decennia

 • Beziehung, Bezug

  de betrekking, de betrekkingen

 • überschwemmt sein, unter Wasser stehen

  blank staan

 • erbärmlich, jämmerlich / erbärmlich

  beroerd / erbarmelijk

 • erschwinglich, bezahlbar

  betaalbaar

 • Erdgeschoß

  de begane grond

 • bedeckte(r) Fahrradstand

  de fietsenstalling, de fietsenstallingen

 • Blatt, Magazin

  het blad, de bladen

 • sinken, abnehmen

  dalen

 • treiben, schwimmen

  drijven, dreef, gedreven

 • fertig sein, beendet haben

  eindigen, eindigde, (zijn) geëindigd

 • kräftig, ordentlich, tüchtig

  flink

 • Durchschnitt

  het gemiddelde, de gemiddelden / gemiddeldes

 • Besorgtheit

  de bezorgdheid, de bezorgdheden

 • Gewächs

  het gewas, de gewassen

 • gesamt, vollständig, gemeinschaftlich

  gezamenlijk

 • Tageslicht

  het daglicht (geen meervoud)

 • Etagenwohnung

  de etagenwoning, de etagenwoningen

 • Absicht, Zweck

  de bedoeling, de bedoelingen

 • ehrlich, offen

  eerlijk

 • verfügbar, hier: bezugsfertig / Verfügbarkeit

  beschikbaar / beschikbaarheid

 • Alkoven, Bettnische

  de bedstede, de besteden / de bedstedes

 • Bürgerschaft

  de burgerij, de burgerijen

 • Geburtenziffer, Geburtenzahl

  het geboortecijfer, de geboortecijfers

 • (an einen Makler) herantreten

  benaderen (een makelaar -), benaderde, benaderd

 • tapezieren

  behangen, behing, behangen

 • bestimmt, festgesetzt, entschieden

  bepaald

 • Brennpunkt

  het brandpunt, de brandpunten

 • trocken, dürr

  droog

 • anderswo, sonst wo, woanders

  elders

 • Boden

  de bodem, de bodems

 • doppelt, zweifach

  dubbel

 • Zielgruppe

  de doelgroep, de doelgroepen

 • Angaben, Information

  de gegeven, de gegevens

 • tatsächlich, wirklich / tatsächlich

  daadwerklijk / feitelijk

 • zugehörig, dazugehörend

  bijbehorend

 • gemeinschaftlich, kommunal

  gemeentelijk

 • einen Tropfen auf den heißen Stein

  druppel (een - op een gloeinde plaat)

 • Drohung

  de dreiging, de dreigingen

 • Großbürgertum

  de gegoede burgerij, de gegoede burgerijen

 • Forderung, Erfordernis, Strafantrag

  de eis, de eisen

 • (in eine bessere Wohnung) umziehen

  doorstromen, doorstroomde, (zijn) doorgestroomd

 • dessen

  diens

 • Damm

  de dam, de dammen

 • Betrieb, Geschäft

  het bedrijf, de bedrijven

 • Rückgang, Abnahme

  daling

 • Bevölkerungsexplosion

  de bevolkingsexplosie, de bevolkingsexplosies

 • einfach, schlicht

  eenvoudig