Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ONDE Woordenlijst 5.4 Goed gevonden !/ 6 Roept u maarn !

ONDE Woordenlijst 5.4 Goed gevonden !/ 6 Roept u maarn !

Last update 

vok

Items (50)

 • Glöckchen, Bimmel

  het klokje, de klokjes

 • begehrt

  begeerd

 • Knopf, Taste

  de knop, de knoppen

 • Schusswaffe

  het vuurwapen, de vuurwapenen/ de vuurwapens

 • nett, artig

  aardig

 • frech

  brutaal

 • Schlitz (z.B. am Geldautomaten)

  de gleuf, de gleuven

 • Gebrauch machen von etwas, sich einer Sache bedienen

  gebruik ( - maken van)

 • Knöchel, Gelenk

  de enkel, de enkels

 • stur, bockig

  koppig

 • beschäftigt sein

  weer (in de - zijn)

 • sperrangelweit

  wagenwijd

 • in einer Gruppe

  groepje (met een - )

 • Gehörlose(r), Taube(r)

  de dove, de doven

 • unheimlich

  eng

 • einfach, anspruchslos

  eenvoudig

 • Sohle

  de zool, de zolen

 • im Gegenteil

  integendeel

 • bellen

  blaffen, blafte, geblaft

 • Moped

  de brommer, de brommers

 • WC-Brille, umgangssprachl. Klobrille

  de wc-bril, de wc-brillen

 • jährlich, jedes Jahr

  jaarlijks

 • Bläschen

  het bobbeltje, de bobbeltjes

 • Blindenschrift

  het brailleschrift (geen meervoud)

 • bezeichnend, kennzeichnend

  kenmerkend

 • gackern

  kakelen, kakelde, gekakeld

 • Dose, Büchse

  het blikje, de blikjes

 • Kiste, Sarg

  de kist, de kisten

 • Anlass, Veranlassung

  de aanleiding, de aanleidingen

 • schick

  deftig

 • da(hin)gegen

  daarentegen

 • boshaft, böse

  kwaadaardig

 • abstimmen auf

  afstemmen op, stemde af, afgestemd

 • größtenteils

  grotendeels

 • anrufen

  bellen, belde, gebeld

 • Spalte, Kolumne

  de kolom, de kolommen

 • grunzen, knurren

  knorren, knorde, geknord

 • nichtsdestotrotz, dessen ungeachtet

  desalniettemin

 • eigensinnig, eigenwillig

  eigenwijs

 • Kiste, Kasten

  het krat, de kratten

 • bedenken, sich ausdenken

  bedenken, bedacht, bedacht

 • krähen

  kraaien, kraaide, gekraaid

 • säen

  zaaien, zaaide, gezaaid

 • vor etwas warnen

  waarschuwen voor, waarschuwde, waarschuwd

 • Beschränkung, Einschränkung

  de beperking, de beperkingen

 • sehr, schlimm

  erg

 • wütend

  boos

 • in Kürze, demnächst

  binnenkort

 • wiehern

  hinniken, hinnikte, gehinnikt

 • Bude, Strand

  het kraampje, de kraampjes