Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ONDE 7.2 Laat je nakijken !

ONDE 7.2 Laat je nakijken !

Last update 

vok

Items (50)

 • sich richten auf

  richten (zich - op), richtte, gericht

 • sich getrauen

  durven, durfde, gedurfd

 • spezifizieren

  specificeren

 • zusammenschlagen

  slaan (in elkaar - ), sloeg, geslagen

 • weinen, flennen, heulen

  huilen, huilde, gehuild

 • hausärztliche Gemeinschaftspraxis

  de huisartsenpraktijk, de huisartsenpraktijken

 • in der Praxis

  praktijk (in de - )

 • Regal

  de/ het schap, de schappen

 • Auswertungs-, Bewertungsgespräch

  het functioneringsgesprek, de functioneringsgesprekken

 • sich scheuen vor

  opzien tegen, zag op, opgezien

 • Schritt für Schritt, nach und nach

  stapje voor stapje

 • dagegen vorgehen

  tegenin gaan

 • gelenkig, biegsam

  soepel

 • wiederholen

  herhalen, herhaalde, herhaald

 • diensthabend

  dienstdoend

 • Zielsetzung

  de doelstelling, de doelstellingen

 • unverschämt, impertinent

  impertinent

 • Umstand, Verhältnis, Gegebenheit

  de omstandigheid, de omstandigheden

 • unter anderem

  onder meer

 • Spannungsbeschwerden

  de spanningsklacht, de spanningsklachten

 • Helfer, Berater

  de hulpverlener, de hulpverleners

 • um Hilfe bitten

  hulp inroepen van, riep in, ingeroepen

 • unterschätzen

  onderschatten, onderschatte, onderschat

 • Gegensatz

  de tegenstelling, de tegenstellingen

 • Versagensangst

  de faalangst, de faalangsten

 • aber, jedoch

  echter

 • übermäßig, übertrieben

  buitensporig

 • genetische Veränderung

  de genetische modificatie, de motificaties

 • schwer, schwierig

  lastig

 • nicht so schlimm

  meevallen, viel mee, (zijn) meegevallen

 • Pressekonferenz

  de persconferentie, de persconferenties

 • Durchbruch

  de doorbraak, de doorbraken

 • schwermütig, trübselig

  somber

 • anbauen, züchten, ziehen

  telen, teelde, geteeld

 • Bekanntschaften machen

  opdoen (contact - ), deed op, opgedaan

 • Freizeitkommission

  de recreatiecommissie, de recreatiecommissies

 • Einsicht/Einblick (in) haben

  inzicht hebben in

 • günstig

  gunstig

 • Trauerbewältigung

  de rouwverwerking (geen meervoud)

 • ärgern, hänseln, mobben, schikanieren

  pesten, pestte, gepest

 • Praktikum

  de stage, de stages

 • empfehlenswert

  raadzaam

 • stören, hemmen

  dwarszitten, zat dwars, dwarsgezeten

 • Abstufung

  de gradatie, de gradaties

 • Pubertät

  de puberteit, de puberteiten

 • Menge

  de hoeveelheid, de hoeveelheden

 • Schicksalsgemeinschaft

  de lotsverbondenheid (geen meervoud)

 • ursprünglich

  nature (van - )

 • Sozialverhalten

  de sociale vaardigheid, de vaardigheden

 • Unsicherheit

  de onzekerheid, de onzekerheden