Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N5.2

Kanji N5.2

Last update 

duytrieu, vietnamese, japanese, ftu, duytrieuftu

Items (50)

 • đối đối diện, tai, tsui

 • kim hoàng kim, kin, kon

 • tử con, shi, su

 • nội nội thành, nai, dai

 • định quyết định, tei, jou

 • học học sinh, gaku

 • cao cao đẳng, kou

 • thủ tay, shu

 • viên viên mãn, tiền Yên en

 • lập thiết lập, ritsu, ryuu

 • hồi vu hồi, kai, e

 • liên liên lạc ren

 • tuyển tuyển chọn sen

 • điền ruộng ,den

 • thất shichi

 • đại đại biểu, dai, tai

 • lực sức lực ryoku, riki

 • kim đương kim, kon, kin

 • mễ gạo bei, mai

 • bách trăm, hyaku

 • tương, tướng tương tự, thủ tướng sou, shou

 • quan quan hệ kan

 • minh quang minh, mei, myou

 • khai khai mạc kai

 • kinh kinh đô, kyou, kei

 • vấn vấn đề mon

 • thể hình thể, tai, tei

 • thực chân thực jitsu

 • quyết quyết định ketsu

 • chủ chủ yếu shu, su

 • động hoạt động, dou

 • biểu biểu hiện hyou

 • mục mắt, mục lục moku, boku

 • thông, phổ thông tsuu, tsu

 • hóa biến hóa ka, ke

 • trị cai trị, trị bệnh chi, ji

 • toàn toàn bộ zen

 • độ mức độ, do, to, taku

 • đương, đáng chính đáng, tương đương tou

 • lí lí do, ri

 • sơn núi, san

 • tiểu nhỏ, ít shou

 • kinh kinh tế, kei, kyou

 • chế chế độ sei

 • pháp pháp luật hou

 • hạ dưới, ka, ge

 • thiên, nghìn, sen

 • vạn, nhiều, man, ban

 • ước lời hứa yaku

 • chiến chiến tranh, sen