Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N5.3

Kanji N5.3

Last update 

duytrieu, vietnamese, japanese, ftu, duytrieuftu

Items (50)

 • ngoại ngoài gai, ge

 • tối nhất, tối đa, sai

 • 調

  điều, điệu điều tra, giai điệu chou

 • dã cánh đồng, hoang dã, ya

 • hiện hiện tượng, gen

 • bất bất công, fu, bu

 • công công cộng, kou

 • khí không khí, ki, ke

 • thắng chiến thắng shou

 • gia chuyên gia ka, ke

 • thủ lấy, nhận shu

 • ý chú ý i

 • tác tác phẩm, saku, sa

 • xuyên sông sen

 • yêu, yếu yêu cầu, chủ yếu you

 • dụng sử dụng, you

 • quyền chính quyền, ken, gon

 • tính tính chất sei, shou

 • ngôn phát ngôn gen, gon

 • thị họ shi

 • vụ chức vụ mu

 • sở trụ sở sho

 • thoại nói chuyện, wa

 • kì thời kì, ki, go

 • cơ cơ khí, ki

 • thành thành tựu, sei, jou

 • đề đề tài, dai

 • lai đến, tương lai, rai

 • tổng tổng số, sou

 • sản sản xuất, san

 • thủ đầu, thủ tướng shu

 • cường, cưỡng cường quốc miễn cưỡng kyou, gou

 • huyện huyện, tỉnh ken

 • bắc phương bắc hoku

 • danh danh tính, mei, myou

 • chỉ chỉ số shi

 • ủy ủy thác i

 • tư tư cách shi

 • sơ sơ cấp sho

 • nữ phụ nữ jo, nyo, nyou

 • viện học viện, in

 • cộng tổng cộng, kyou

 • nguyên gốc gen, gan

 • hải hải cảng, kai

 • cận thân cận, kin

 • đệ đệ nhất, dai

 • mại thương mại bai

 • đảo hải đảo tou

 • tiên tiên sinh, sen

 • thống thống nhất, tou