Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N5.4

Kanji N5.4

Last update 

duytrieu, vietnamese, japanese, ftu, duytrieuftu

Items (50)

 • điện điện lực den

 • vật động vật butsu, motsu

 • tế kinh tế, sai

 • quan quan lại kan

 • thủy thủy điện sui

 • đầu đầu tư, tou

 • hướng phương hướng kou

 • phái trường phái ha

 • tín uy tín, shin

 • kết kết thúc ketsu

 • trọng, trọng lượng juu, chou

 • đoàn đoàn kết, dan, ton

 • thuế thuế vụ zei

 • dự dự báo yo

 • phán phán đoán han, ban

 • hoạt sinh hoạt katsu

 • khảo khảo sát, kou

 • số số lượng suu, su

 • hiệp hiệp lực kyou

 • tư nghĩ, tư tưởng, shi

 • thiết thiết lập, setsu

 • bảo bảo trì, ho

 • trì cầm, duy trì ji

 • khu khu vực, ku

 • cải cải cách, kai

 • dĩ dĩ vãng i

 • đạo đạo đức, dou, tou

 • đô đô thị, to, tsu

 • hòa hòa bình, wa, o

 • thụ nhận, tiếp thụ ju

 • an an bình, an

 • gia tăng gia, ka

 • tục tiếp tục zoku

 • điểm điểm số, ten

 • tiến thăng tiến, shin

 • bình hòa bình, hei, byou

 • giáo giáo dục, kyou

 • chính chính đáng, sei, shou

 • nguyên thảo nguyên, gen

 • chi chi nhánh, shi

 • đa đa số ta

 • thế thế giới, sei, se

 • tổ tổ chức so

 • giới thế giới, kai

 • cử tuyển cử, kyo

 • kí , kí sự, ki

 • báo báo cáo, hou

 • thư thư kí sho

 • tâm tâm lí, shin

 • văn văn chương, bun, mon