Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ONDE 9.5 Ja, natuurlijk !

ONDE 9.5 Ja, natuurlijk !

Last update 

vok

Items (50)

 • Nicht nur..., aber ... auch

  Niet alleen ... , maar ... ook.

 • ziemlich

  tamelijk

 • so ... dass

  zo ... dat ...

 • zurückhalten, abhalten

  weerhouden, weerhield, weerhouden

 • während, als, wobei

  terwijl

 • Wanderung

  de wandelexcursie, de wandelexcursies

 • Seehund

  de zeehond, de zeehonden

 • Trotz des Fakts, dass

  ondanks het feit dat

 • Wespe

  de wesp, de wespen

 • Spaziergang

  de wandeling, de wandelingen

 • sowohl ... als auch ...

  zowel ... als ...

 • kostbar, wertvoll

  waardevol

 • Waschmittel

  het wasmiddel, de wasmiddelen

 • Im Gegenteil

  integendeel

 • Mit anderen Worten

  Met andere woorden

 • doch

  toch

 • schon, ja

  wel

 • werfen

  werpen, wierp, geworpen

 • Erstens

  Ten eerste ...

 • Wohl, Gemeinwohl

  het welzijn (geen meervoud)

 • jedoch

  echter

 • einfach

  zomaar, gemakkelijk, eenvoudig, simpel,

 • oder auch, bzw.

  oftewel

 • Kontinent

  het werelddeel, de werelddelen

 • obwohl

  hoewel, ofschoon

 • Sandweg

  het zandpad, de zandpaden

 • zum Beispiel

  bijvoorbeeld

 • weiter / darüberhinaus

  voorts, verder/ voorts

 • Maschinenbau

  de werktuigbouwkunde (geen meervoud)

 • nähmlich

  namelijk

 • verwehren

  weren, weerde, geweerd

 • An der einen Seite ... an der anderen Seite

  aan de ene kant ... aan de andere kant ...

 • danach

  daarna, daarachter, erachteraan, vervolgends, daaropvolgend

 • Wal

  de walvis, de walvissen

 • Arbeitgeber

  de werkgever, de werkgevers

 • also, folglich, auf diese Weise/ also (auch)

  zodoende/ dus ook, dus

 • Letztendlich, ausschließlich/ schließlich

  Ten slotte / Tenslotte

 • Sorge, Fürsorge

  de zorg, de zorgen

 • außerdem

  bovendien

 • dagegen, hingegen, dahingegen

  daarentegen

 • Wäschetrockner

  de wasdroger, de wasdrogers

 • Das will sagen

  Dat wil zeggen, ...

 • Verkehrsteilnehmer

  de weggebruiker, de weggebruikers

 • Seele

  de ziel, de zielen

 • noch mehr

  nog meer

 • daneben

  daarnaast

 • außer

  behalve

 • einerseits ... andererseits

  enerzijds ... anderzijds ...

 • Auf den ersten Blick/ In erster Instanz

  in eerste instantie

 • Wohnviertel

  de woonwijk, de woonwijken